Nieuws

SGP Putten op werkbezoek bij loonbedrijf Mulder

Kringlooplandbouw in de praktijk: "het kan veel duurzamer en efficiënter."

Verder lezen

Dienstverlening aan bedrijven en burgers moet beter

SGP pleit voor kortere afhandeltermijn van principeverzoeken.

Verder lezen

Najaars ledenvergadering 13 november

Het bestuur van SGP kiesvereniging Putten nodigt haar leden van harte uit.

Verder lezen

Coalitieakkoord 2018 - 2022

Voorafgaand aan het ondertekenen van het akkoord lichtten in een korte video de formateur en de f...

Verder lezen

Kiezers bedankt

Nu het stof van de verkiezingsuitslagen wat is neergedwarreld is het tijd voor een analyse. Wat i...

Verder lezen