Putten is druk bezig om de komende jaren meer woningen te kunnen bouwen. Dat is ook de hoogste tijd, want al jaren overtreft de vraag het aanbod waardoor de prijzen de pan uitrijzen.

Die vraag komt van eigen inwoners, maar steeds meer ook vanuit de Randstad. Dat blijkt uit onderzoek wat gedaan is om een nieuwe woonvisie te maken. De SGP vindt dat we eerst voor eigen inwoners moeten bouwen en niet het probleem van de Randstad op moeten lossen.

Nu heeft iedereen het recht op vrije vestiging, dus we kunnen er niet alles aan doen. Wat we wél kunnen is onze eigen mensen een handje helpen, bijvoorbeeld door de Starterslening. Het college stelt voor om die te verruimen. Heel goed, maar de SGP verzet zich tegen de openstelling voor mensen die geen enkele binding met Putten hebben. Uiteindelijk is de Starterslening (belasting) geld van Putten en dat gaan we als het aan de SGP ligt niet uitlenen aan mensen van elders om een (nieuwe) woning in Putten te betrekken.

We bouwen eerst voor onze eigen starters, zodat die een plekje vinden in ons mooie dorp.

Fractielid

Jan van den Brink

Jan van den Brink is 47 jaar oud en getrouwd met Ineke. Ze hebben vier kinderen en zijn lid van de Hersteld Hervormde Kerk in Putten. Jan is melkvee- en pluimveehouder in Huinen. Sinds 2006 is hij raadslid namens de SGP en sinds 2019 fractievoorzitter. Jan : ”De SGP staat voor meer inhoud en minder politieke spelletjes”; "Meer waarden en normen" en "minder met alle winden meewaaien”; "Meer boerenverstand en minder oeverloos gediscussieer". Als christen, maar ook als ondernemer voel ik me dan ook thuis bij de SGP. Vanuit deze basis wil ik me de komende 4 jaar inzetten voor alle inwoners van Putten.”