arrow_drop_up

Op 7 oktober houdt 2e kamerlid Chris Stoffer (SGP) in de Aker een lezing over het thema Duurzaamheid.

De SGP bedrijft politiek vanuit o.a. het standpunt dat de aarde, planten, dieren en mensen zijn geschapen door God. Vanuit de Bijbel klinkt de opdracht om de aarde te bouwen en te bewaren. Bouwen wil zeggen dat we de schepping nuttig mogen gebruiken. Bewaren houdt in dat we geen roofbouw plegen, maar perspectief bieden aan toekomstige generaties.

Het is niet eenvoudig. Bouwen gaat ons – zeker anno 2019 – gemakkelijker af dan bewaren. Hoe geven we dit handen en voeten?

SGP Putten verwelkomt kamerlid Chris Stoffer (1974) om een lezing te houden over het thema Duurzaamheid. Samen zal antwoord gezocht worden op vragen als:

  • “Wat is de verantwoordelijkheid van de (plaatselijke/regionale/landelijke) overheid voor een duurzaam beleid?”
  • “Wat zijn de concrete plannen in het Klimaatakkoord, en wat is de visie van de SGP hierop?”

Deze avond is openbaar toegankelijk; ook niet-leden van SGP Putten zijn van harte welkom. Tevens geven we tijdens deze avond leden de gelegenheid om afscheid te nemen van Nico Gerritsen die ruim 13 jaar namens SGP Putten wethouder is geweest.

Datum: Maandagavond 7 oktober, 19.30u.
Locatie: zalen- en congrescentrum De Aker, Fontanusplein 2, Putten. Zaal “Volenbeek”

Voorzitter Kiesvereniging SGP Putten

Klaas van Moorselaar

Klaas van Moorselaar is voorzitter van de kiesvereniging van SGP Putten