De gemeente Putten is begonnen met het maken van een nieuwe woonvisie. Mijn advies: Bouw eenvoudige woningen met 1 verdieping, met een iets kleinere beukmaat (breedte van de woning) dan we gewend zijn. Dat scheelt aanzienlijk in de bouwkosten die de pan uitrijzen. En de bouwtijd is korter, zo kun je heel veel starters helpen. Bij deze starters gaat het niet zozeer om luxe en een grote woning, maar men wil graag zo snel mogelijk een woning om te kunnen starten! De politieke arena moet hier meer daden tonen en er niet langer alleen over praten. Burgers van Putten: spreek de raadsleden hierop aan.

Dan nog iets anders. Het punt duurzaamheid. We hebben onze mond vol van: Putten GASLOOS. Dit kan misschien wel, maar wie gaat dit betalen? De meerderheid van de burgers kan net rond komen. Een koe kun je melken, maar op een gegeven moment staat ze droog en wat heb je dan bereikt?

Als het gaat om duurzame energieopwekking denk ik dat windmolens in het Putterbos een hele goede oplossing zouden zijn. Van lawaai en slagschaduw heeft niemand last. Samen met de gemeente Ermelo zouden we dat eens moeten onderzoeken. Als we er een paar zonneweiden aan toevoegen, dan kan heel Putten van stroom voorzien worden. Wij moeten vooruitzien op dit punt, dan hoeven we niet overal een klein beetje te doen, wat zeker niet fraai is.

Dus, politiek: neem beslissingen die Putten uit de brand helpen en goed voor het klimaat zijn. Wij moeten voorkomen dat we van hogerhand iets opgelegd krijgen wat we niet willen (en op een plek die we niet willen). Dat moeten we voor zijn.

Commissielid

Evert van Rijn

Evert van Rijn is raadslid namens SGP Putten.