Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van 14 november week heeft de SGP-fractie voorgesteld de komende jaren voor elk buurtschap van de gemeente een aparte visie te maken. In zo’n buurtvisie, die gemaakt moet worden in samenspraak met de bewoners, moet naast ruimtelijke aspecten ook aandacht zijn voor bijvoorbeeld sociale aspecten.

Het buitengebied van Putten verandert de laatste jaren in een rap tempo. De agrarische functie neemt af, de functies wonen en recreatie nemen toe. Sociale functies (oa. scholen) verdwijnen meer en meer. Verder moet de duurzame energie opwekking een plek krijgen in het buitengebied.

Onlangs gaf de meerderheid van de gemeenteraad groen licht om op een vijftal plekken in het buitengebied zonnevelden te ontwikkelen. Jan van den Brink, fractievoorzitter SGP Putten: "De SGP is kritisch. Als een lappendeken komen ze over ons buitengebied te liggen en drukken ze decennialang een stempel op het landschap."

Hoogste tijd om ons te bezinnen over de vraag of - en zo ja hoe - we het karakter van onze buurtschappen kunnen behouden. Denk bijvoorbeeld aan het open landschap in Diermen en Huinen. En hoe kunnen we die verschillende functies met verschillende belangen elkaar laten versterken?

Het voorstel werd unaniem aangenomen en volgend jaar wordt een begin gemaakt met de eerste buurtvisie.

Fractielid

Jan van den Brink

Jan van den Brink is 47 jaar oud en getrouwd met Ineke. Ze hebben vier kinderen en zijn lid van de Hersteld Hervormde Kerk in Putten. Jan is melkvee- en pluimveehouder in Huinen. Sinds 2006 is hij raadslid namens de SGP en sinds 2019 fractievoorzitter. Jan : ”De SGP staat voor meer inhoud en minder politieke spelletjes”; "Meer waarden en normen" en "minder met alle winden meewaaien”; "Meer boerenverstand en minder oeverloos gediscussieer". Als christen, maar ook als ondernemer voel ik me dan ook thuis bij de SGP. Vanuit deze basis wil ik me de komende 4 jaar inzetten voor alle inwoners van Putten.”