Er zijn een aantal bedrijven in Putten die willen uitbreiden maar er is geen ruimte om te kunnen uitbreiden. Zij zoeken een nieuwe locatie, maar deze is er op dit moment niet. Daardoor gaan sommige bedrijven uitwijken naar bijvoorbeeld Zeewolde. Zeewolde maakt het heel aanlokkelijk voor bedrijven. Maar de werkgelegenheid ben je dan voor een gedeelte kwijt uit Putten. De SGP wil graag de bedrijven in Putten houden. Ook met het oog op de werkgelegenheid.

Er is in het verleden over extra bedrijventerrein gesproken. Niet alleen de gemeenteraad maar ook de regio en de provincie hebben daar een stem in. In de coalitie hebben we afgesproken dat we alles op alles gaan zetten om bij de regio en de provincie groen licht te krijgen voor 7 ha bedrijventerrein aan de Henslare. De eerste hobbel is genomen: In het Regionaal Programma Werklocaties 2019 is het opgenomen. Rond deze tijd gaat de provincie een besluit nemen of ze akkoord is met dit plan. Dat zal voor de bedrijvigheid in Putten veel opleveren.

De aan- en afvoer is ook goed als de renovatie van de Waterweg klaar is. En als er misschien windmolens en een zonneveld komt bij de Cleenhorsterweg, is de stroomlevering ook geen probleem. Putten zou hier alleen maar voordeel bij hebben, want werkgelegenheid is de motor van een dorp.

Wij moeten er alles aan doen om dat te behouden! Want waar werkgelegenheid is, daar is ook geld om uit te geven. Daardoor blijft Putten levendig, anders krijgen we een slapend dorp.

Commissielid

Evert van Rijn

Evert van Rijn is raadslid namens SGP Putten.