Verkiezingsprogramma

Via onderstaande link kunt u het verkiezingsprogramma van de SGP-Putten downloaden voor de raadsperiode 2022-2026 met als titel: Bouwen op Vertrouwen! Als SGP weten we ons in de eerste plaats geïnspireerd door de Bijbel, het Woord van God. We geloven dat het leven naar Zijn Woord goed is voor alle mensen en willen daarnaar luisteren en ons daardoor laten leiden: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dat brengt tegelijk een grote verantwoordelijkheid mee. We zijn ons daarvan bewust, maar lopen daar niet voor weg en geven u ook ons woord. We doen dat met enige voorzichtigheid en in afhankelijkheid, maar tegelijk met overtuiging, omdat we ons blijvend baseren op het onveranderlijke Woord van God. Daarom wisselen onze standpunten niet snel, staan we voor wat we zeggen en weet u wat u aan ons hebt. In dit programma zijn in tien hoofdstukken de keuzes die de SGP de komende jaren maakt te vinden. Deze hoofdstukken hangen veelal samen met zes overkoepelende speerpunten die bij ons blijvend op de agenda staan: