arrow_drop_up

Voorzitter,

Vandaag is de mooiste dag van mijn leven en laat ik om misverstanden te voorkomen maar meteen zeggen dat dit niets te maken heeft met het feit dat ik zojuist tot wethouder gekozen ben. Want niet de gebeurtenissen op de dag, maar de dag als gebeurtenis, brengt me tot dit motto. Het is tegelijk mijn wens voor u. Voor ik dit nog wat verder toelicht wil ik bij het afscheid als raadslid een aantal personen bedanken; zij hebben het mogelijk gemaakt dat ik terugkijk op een goede tijd als gekozen volksvertegenwoordiger. Ik noem ze ongeveer in de volgorde waarin ik ze heb leren kennen.

Dat betreft dan natuurlijk in de eerste plaats het bestuur, de fractie en de leden van de SGP. Na een paar jaar schaduwfractie kwam begin 2017 de vraag of ik lijsstrekker wilde worden. Na gesprekken met fractie en wethouder heb ik mij met en in vertrouwen beschikbaar gesteld en met vreugde heb ik het raadslidmaatschap ingevuld.

Veel heb ik daarbij geleerd van de zittende fractie wat zich laat samenvatten in pr, pr, pr. Praktisch, pragmatisch en principieel. Politiek gaat over de praktijk van alle dag en ook als SGP hebben we daar een mening over en is het onze verantwoordelijkheid mee te denken. Daarbij moet je pragmatisch zijn, niet alles kan altijd zoals jij het wil, maar wanneer het om wezenlijke zaken staat, wanneer het Woord in het geding is, zullen we principieel zijn. Pr, pr, pr. Ik hoop dat de fractie ook naar mijn vertrek zo verder gaat en ik wens Jan, Kees en Evert alle succes. Dank voor de ruimte die jullie mij vanaf 2017 geboden hebben om mijn weg in de commissie Samenleving en later in de gemeenteraad te vinden. Ik heb het vaker gezegd, in onze fractie is er niet zo’n discipline, binnen de principiële kaders en binnen het verkiezingsprogramma is er veel eigen inbreng mogelijk; iets dat ik de andere partijen ook maar als tip meegeef. Dank daarvoor. En ik betrek dan meteen maar Nico er bij. Dank voor de ruimte die je me geboden hebt, ook als een plannetje geld kostte. Ik heb er van geleerd dat een keer incidenteel geld uitgeven wel kan, als het maar een heel goed plan is, structureel geld uitgeven dat kan niet zomaar. Lessen die ik als wethouder financiën in de praktijk zal brengen. Na de goede woorden van de burgemeester gisteren spreekt het voor zich dat je voor mij een voorbeeld bent, al zal het anders worden en anders gaan. We zijn niet identiek en nemen in het werk onszelf mee. Het ga je goed.

Bij het afscheid van Nico heb ik wat gezegd over Woord houden en Wet houden. Dat zijn misschien wel synoniemen en ik sprak de wens uit dat Nico wethouder zou blijven ook vanaf vandaag. Ik zou dat vandaag ook eenvoudig tegen de fractie willen zeggen: Woord houden! Met de dichter van psalm 119 is mijn wens en gebed voor jullie: Maak in Uw Woord hun gang en treden vast en doe hen op het pad van Uw geboden treen (psalm 119: 67 en 18).

Na de kennismaking met de partij kwam de kennismaking met de commissie Samenleving. Diverse leden zie ik nog voor me zitten, maar ik denk ook aan Karin Kubiak, Peter Brink, Okko van Dijk en Aart Evers. De nieuwe leden wil ik niets te kort doen, maar ik haak maar aan bij de woorden van Robert Olthuis eerder dit jaar, de omloopsnelheid van gemeenteraadsleden is heel hoog en we hebben behoefte aan een collectief geheugen. En nogmaals ik wil de nieuwe leden niet te kort doen, maar ik zou zeggen: blijf zitten waar je zit; je verroeren mag wel.

Tegelijk kwam de kennismaking met de griffie en ik wil Marieke en Jolanda, maar niet minder Evelien en Marjo bedanken voor de geoliede samenwerking. Ook de ambtenaren en de bodes dank. De bodes gaan al veel langer mee dan ik en zij kennen u beter: afgelopen dinsdag kreeg ik handschoenen want in de raad zitten niet allemaal lieverdjes die je met blote handen kan aanpakken. Of kreeg ik die handschoenen omdat ik de ketting van mijn fiets er weer op moest leggen; ik weet het niet precies meer.

Dat brengt met bij raad en college. Zonder gekheid, ik heb genoten van het afgelopen jaar. Kort en goed wil ik jullie bedanken. Soms ging het hard tegen hard en scherp, maar na afloop nemen we een hapje en drankje en zijn de persoonlijke verhoudingen goed. Ik heb dat erg gewaardeerd.

Zoals ik net zei: ik heb genoten. Pas hoorde ik dat de herkomst van het woord genieten alles te maken heeft met het woord ontvangen. We kennen dat nog wel: je geniet loon, je geniet uitkering. Je ontvangt loon, je ontvangt een uitkering.

Voorzitter, u vertelde eens dat u in de regel goed slaapt. Ik ook, al werd ik vanmorgen al vroeg wakker. En zie, er was weer een nieuwe dag. Gisterenavond niets bijzonders gedaan, alleen mijn oogjes dicht, de aarde draaide door en wendde vanmorgen zijn gezicht weer naar de zon. Een nieuwe dag, gekregen, ontvangen. Als een geschenk. Een geschenk uit de hand van God. Weer een dag en daarom is vandaag de mooiste dag van mijn leven. Ontvangen en dat besef doet me genieten.

Maar er is nog een laag. Een mens is een relationeel wezen. Een mens is niet geschapen om alleen te zijn, maar altijd in relatie tot anderen. En ook daarom is vandaag de mooiste dag van mijn leven Je leert elkaar beter kennen, de relatie ontwikkelt en verdiept. Daarom is het vandaag nog mooier dan gisteren. Niet dat het gisteren niet goed was, toen was het ook al de mooiste dag van mijn leven, maar vandaag is het nog mooier. Dat geldt ook mijn relatie met u; na 1 of 2 jaar leren we elkaar beter kennen en meer waarderen. Bovenal mag dat gelden voor de relatie met onze Schepper, de God van hemel en aarde. Nu nog ten dele, maar het ontwikkelt zich wel en elke dag brengt me dichter bij het kennen van aangezicht tot aangezicht.

Voorzitter, veel redenen om te zeggen dat vandaag de mooiste dag van mijn leven is. Het is mijn diepe wens dat u één of meerdere genoemde redenen deelt en met mij mag zeggen dat vandaag de mooiste dag van uw leven is. Dat wens ik u toe, want als vandaag de mooiste dag van uw leven is, dan zal het morgen nog beter zijn.

Ik dank u wel.

Wethouder SGP Putten

Ewoud 't Jong

Ewoud ’t Jong, 51 jaar en sinds Ossenmarkt 1970 Puttenaar. Via de kerk (Hervormde Gemeente) en de sport nauw verbonden met de Puttense samenleving. Werkt als zelfstandig jurist en als beleidsmedewerker bij de gemeente Amsterdam. Gehuwd met Petronella; samen hebben zij één getrouwde dochter die eveneens in Putten woont. Vanaf maart 2017 was hij reeds als commissielid Samenleving actief. Bij de laatste verkiezingen in 2018 was hij lijsttrekker van SGP Putten en sinds maart 2018 was hij raadslid en fractievoorzitter. Sinds 5 september 2019 volgde hij Nico Gerritsen op als wethouder.