Nieuws

Geld als water

Column Puttens Weekblad 26 juni 2019

Verder lezen

Bedrijven moeten blijven en aandacht voor de jeugd

Twee speerpunten van de SGP-fractie die in de commissievergaderingen van 23, 27 en 28 mei en het ...

Verder lezen

Rioolheffing kan naar beneden

Afvoeren en verwerken van slootafval afgelopen herfst is niet nodig geweest en daarmee had de gem...

Verder lezen

"Zo duurzaam als de zon" (Column Puttens Weekblad)

"Laten we naast onze plicht om geen afbreuk te doen aan toekomstige generaties, streven naar de d...

Verder lezen

SGP Gelderland bezoekt Puttense bedrijven

De Gelderse Statenfractie kwam op uitnodiging van SGP Putten op bezoek om de Puttense bedrijvighe...

Verder lezen

Bedrijven moeten blijven (column Puttens Weekblad)

Voor veel bedrijfszaken zijn we afhankelijk van de provincie. Stem 20 maart op de SGP, al is het ...

Verder lezen