“Gesteund en gedragen weten…”

Het waren woorden die uitgesproken werden door onze burgemeester Lambooij...

schedule 21 maart 2023
bookmark_border Nieuws
create Hans ten Klooster

“Gesteund en gedragen weten…”

Het waren woorden die uitgesproken werden door onze burgemeester Lambooij, toen de gemeenteraad besloten had hem aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van Putten. Hij memoreerde dat het ongeveer de 15e keer zal zijn dat hij als lid van het openbaar bestuur beëdigd zal worden. Voor onze burgemeester zijn de woorden “zo waarlijk helpe mij God almachtig” een gebed waardoor hij zich al die jaren gesteund en gedragen mocht weten.

Als fractie zijn we verheugd en dankbaar voor deze aanbeveling en feliciteren onze burgemeester ook vanaf deze plek van harte met deze aanstaande derde termijn als burgemeester van ons mooie dorp. Daarbij mag hij zich gesteund en gedragen weten door onze voortdurende gebeden. We bevelen onze burgemeester, maar ook het college en de gemeenteraad, aan in uw voorbede.

Fractie

Zoals u wellicht heeft vernomen, heeft ons lid van de commissie ruimte, Reinard de Jong, moeten besluiten om te stoppen met het commissiewerk. Een keuze die we zeer betreuren! Dat was geen makkelijke keuze voor hem. De combinatie van gezin, werk en commissie was echter te veel. Om die reden respecteren we deze stap en willen hem danken voor zijn inzet en betrokkenheid op plaatselijke politiek. Zijn kennis en kunde zullen we zeker missen, al zijn we zeer verheugd dat hij bereid is om ons te adviseren waar nodig!

Ook zijn we dankbaar dat Huibert de Jong bereid was om zijn plek in te nemen. We wensen hem daarbij veel vreugde en zegen toe.

Raadslid

Hans ten Klooster

Hans ten Klooster zit sinds 2021 in de gemeenteraad en sinds augustus 2022 fractievoorzitter.