Samenleving

Met name sport, bewegen en cultuur waren enkele onderwerpen van de laatste tijd.

schedule 21 maart 2023
bookmark_border Nieuws
create Kees de Goffau

Samenleving

Met name sport, bewegen en cultuur waren enkele onderwerpen van de laatste tijd. Achtereenvolgens waren dat het Sport- en beweegbeleid 2023-2026, voorbereidingskrediet deel 3 Project binnensportaccommodaties en vervanging- en verduurzamingskrediet MFC Stroud. Naast de coalitieafspraken is het voor ons belangrijk om o.a. de financiële vinger aan de pols te houden. De rekenkamer commissie heeft de raad en het college in 2021 geadviseerd dat er, wanneer er subsidies worden verstrekt, goed gekeken wordt naar: wat het actuele beleidskader is van de subsidieaanvraag, waar het uit voortvloeit, wat de inhoudelijke koppeling tussen de subsidie en de beleidsprogramma’s is, wat het doel is wat beoogd wordt en hoe wordt dat gerealiseerd met de subsidie. De SGP wil graag dat deze kaders mee worden genomen in de voorstellen die we moeten behandelen. Een paar keer hebben we ook al naar voren gebracht dat sport geen doel op zich is maar één van de middelen om mensen in beweging te krijgen. Verstrekte subsidies moeten volgens de SGP in de samenleving breed hun nut hebben.

Ook het plan van aanpak discriminatie en inclusie is in de commissie behandeld. Als SGP hebben we de slogan: ‘niemand staat alleen’. We zijn blij dat het plan van aanpak dan ook breed in de samenleving wordt neergezet. Het risico dat er minderheden zijn die zich niet gehoord of gezien voelen is ook in dit plan aanwezig. Daarom is het nodig dat de gemeente duidelijk zichtbaar is voor de inwoners en daar is ook in het plan van aanpak aandacht voor.

Fractielid

Kees de Goffau

Kees de Goffau (1965) is getrouwd met Maja. Ze hebben zeven kinderen. Ze zijn lid van de Gereformeerde Gemeente in Ermelo. Kees is hoofd van een microbiologisch laboratorium. Sinds 2012 is hij raadslid van de SGP in Putten.