Putten heeft weer een college

PUTTEN heeft, als een van de laatste gemeente van Nederland, sinds 29 augustus weer een college.

schedule 13 sept 2022
bookmark_border Centrumplan
create

Putten heeft weer een college

dinsdag 30 augustus 2023

PUTTEN heeft, als een van de laatste gemeente van Nederland, sinds 29 augustus weer een college. Na een lange vergadering konden Sander van Nieuwenhuizen (Gemeentebelangen),Bertus Cornelissen (ChristenUnie), Ewoud ‘t Jong (SGP) en Jim van den Hoorn (CDA) beëdigdworden als de vier wethouders die zich de komende jaren voor Putten gaan inzetten.Omdat het collegeakkoord was ingebracht als een bespreekstuk voor de raad werd er urenlanggediscussieerd. Vooral Wij Putten en de VVD hadden veel vragen over het nieuwe akkoord endie moesten eerst beantwoord worden alvorens het coalitieakkoord in stemming werd gebracht.Uiteindelijk werd er vlak na middernacht over het coalitieakkoord gestemd. De leden van de viercoalitiepartijen Gemeentebelangen, de ChristenUnie, de SGP en het CDA stemden voor hetakkoord en Wij Putten en de VVD stemden tegen het akkoord. Uiteraard zat de publieke tribunein de raadzaal vol met familieleden van de beoogde wethouders, maar naarmate de tijdverstreek vertrokken er steeds meer mensen.

Na de benoeming van de vier wethouders ontstond er binnen de SGP een vacature in de raad. Die vacature wordt opgevuld door Kees de Goffau.