Terugblik en uitslag verkiezingen gemeenteraad 2022

Na een half jaar is het stof neergedaald, tijd om nuchter en kort terug te kijken op de verkiezingscampagne en de uitslag met de nadruk op de SGP. Als fractie kijken we dankbaar terug op de uitslag.

schedule 13 sept 2022
bookmark_border Centrumplan
create Ewoud 't Jong

Terugblik en uitslag verkiezingen gemeenteraad 2022

Na een half jaar is het stof neergedaald, tijd om nuchter en kort terug te kijken op de verkiezingscampagne en de uitslag met de nadruk op de SGP. Als fractie kijken we dankbaar terug op de uitslag. Het is niet iets dat wij gemaakt hebben, maar voor de 4e verkiezing op rij, boekten we een mooie stemmenwinst. Na winst in 2010, 2014 en 2018, nu ook winst in 2022. En dat terwijl we al die jaren ook regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen. Betrouwbaar zijn, doen wat je zegt, keuzes durven maken en staan voor je principes zijn blijkbaar zaken die de kiezers aanspreken. Voor de liefhebbers een staatje door de jaren heen.


Aardig om te zien waar Wij Putten de stemmen vandaan haalde in 2010 (van PVDA/Groen Links) en waar Gemeentebelangen de stemmen vandaan haalde in 2018 (van de VVD die toen niet meedeed). Ik blijf ze dus toch maar ondeugend lokaal links en lokaal rechts noemen. Wanneer we vergelijken met 2010 zien we dat de SGP een grote winnaar is, maar dat ook de VVD die mogelijk liberale D66-stemmers aan zich heeft gebonden, een forse stap voorwaarts heeft gedaan. Des te verrassender is het dat Gemeentebelangen het nu in 2022 nog beter heeft gedaan dan in 2018 toen de VVD niet meedeed. Ten slotte zien we dat het CDA een jasje heeft uitgedaan.

In zetels vertaald ten opzichte van 2018 hebben Wij Putten en de Christenunie een zetel verloren; het waren 12 jaar onze gewaardeerde coalitiepartners. Ook het CDA verloor een zetel (daar heeft de landelijke politiek vast iets mee te maken). De VVD komt binnen met 3 zetels en dat is een knappe prestatie. Er was wel een hertelling voor nodig en op 1 (!) stem wonnen zij de laatste zetel ten koste van Gemeentebelangen. Nu, dat hebben we geweten in de formatie en zoektocht naar een nieuwe coalitie, maar daarover in een ander artikeltje meer. Voor de volledigheid: Wij Putten haalde 4 zetels, alle andere partijen 3!

Even inzoomend op de Puttense SGP zien we een mooie stemmenwinst, waarbij onze campagne die zich niet alleen op de lijsttrekker richtte, maar meer personen voor het voetlicht bracht, succesvol was. Zowel Hans als Jan haalden de persoonlijke kiesdrempel en ook Kees en Reinard haalden een mooi aantal stemmen binnen. Dat persoonlijke zien we ook terug in de buitengebieden. In Huinen werden we met 291 stemmen by far de grootste (voor WP met 158 stemmen) en in Steenenkamer kwamen we 7 stemmen tekort op het CDA die 200 stemmen binnensleepte. Dat geeft ons wel de plicht de komende jaren onze slogan “een boervriendelijk buitengebied” waar te maken.

Rest mij tot slot de dank uit te spreken aan de partijleden en aan de kiezers voor het vertrouwen dat ze in ons als fractie hebben uitgesproken. En dank aan allen die zich richting de verkiezingen zo hard hebben ingezet en zonder iemand tekort te doen, noem ik dan Adri Hage die opnieuw onze campagneleider was.

Ewoud ‘t Jong

Wethouder SGP Putten

Ewoud 't Jong

Ewoud ’t Jong, 51 jaar en sinds Ossenmarkt 1970 Puttenaar. Via de kerk (Hervormde Gemeente) en de sport nauw verbonden met de Puttense samenleving. Werkt als zelfstandig jurist en als beleidsmedewerker bij de gemeente Amsterdam. Gehuwd met Petronella; samen hebben zij één getrouwde dochter die eveneens in Putten woont. Vanaf maart 2017 was hij reeds als commissielid Samenleving actief. Bij de laatste verkiezingen in 2018 was hij lijsttrekker van SGP Putten en sinds maart 2018 was hij raadslid en fractievoorzitter. Sinds 5 september 2019 volgde hij Nico Gerritsen op als wethouder.