Boervriendelijk buitengebied

Boervriendelijk buitengebied

In ons kleine dichtbevolkte land moeten we keuzes maken en woekeren met de ruimte. Ruimte voor de boeren is voor ons van levensbelang. Zij zorgen voor ons voedsel en voor broodnodige innovatie. Ook voor onze economie zijn ze van groot belang. Tegelijk sluiten we onze ogen niet voor de realiteit en willen we stoppende agrariërs (hun keuze en niet de onze!) faciliteren met goede mogelijkheden voor functieverandering.