Rentmeester vanuit het hart

Rentmeester vanuit het hart

We consumeren en consumeren en consumeren. We willen het consuminderen promoten en ook voor energie geldt dat besparing het meest duurzaam is. We faciliteren met subsidies het nemen van isolerende en energiebesparende maatregelen door burgers. We zetten in op zon op dak en niet op landbouwgronden. We kunnen niet zonder alternatieve vormen van energie (waterstof en kernenergie).