Putten bereikbaar

De infrastructuur moet verder op orde worden gebracht. Snelwegen en provinciale wegen zijn verkeersaders en bevorderen bereikbaarheid en doorstroming. Een nieuwe rondweg om Putten is een must. Aan de andere kant houden we het dorpscentrum zo veel mogelijk verkeersluw en bevorderen verkeersveiligheid in het dorp waarbij snelheidsverschillen zo klein mogelijk moeten zijn en hebben we veel aandacht voor fietsers. Het openbaar vervoer houden we tenminste op het huidige niveau met een goed bereikbaar treinstation.