Sloten niet schoonmaken is geen optie

SGP amendement om de sloten alsnog schoon te maken aangenomen.

schedule 17 nov 2018
bookmark_border Centrumplan
create Jan van den Brink

Decennia lang werden nagenoeg alle sloten langs de openbare weg door de gemeente schoongemaakt om een goede afwatering in de winter te borgen. Uit kostenoverwegingen besloot het college over te schakelen naar 1 x per 2 jaar schoonmaken.

Het is dit jaar voor het eerst dat de juridische plicht om schoon te maken is vervallen en bovendien moet het vrijkomende afval afgevoerd worden. Voorheen werd dit afval langs de sloot gelegd en door de landeigenaren/boeren afgevoerd, maar nieuwe milieuregels verbieden dat nu. Dat neemt niet weg dat de zorgplicht blijft bestaan én dat het klimaat geen rekening houdt met de juridische status van het schoonhouden van de watergangen. De SGP-fractie vind het met het oog op een goede afwatering onverantwoord de sloten niet schoon te maken. Bovendien is het zo hier en daar bepaald geen fraai gezicht. Blijkbaar vind het college ineens dat het jarenlang onnodig is geweest om jaarlijks schoon te maken.

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de SGP de kwestie aan te orde gesteld. Er is een amendement ingediend om de sloten alsnog schoon te maken en het benodigde geld beschikbaar te stellen. Met een nipte meerderheid werd het amendement aangenomen. Wij-Putten en CU stemden tegen.

Het extra geld is alleen bedoeld voor dit jaar. Voor de lange termijn wil de SGP op zoek naar een structurele oplossing waarbij gemeente en boeren samen verantwoordelijkheid nemen.

Speerpunt SGP Putten: “Buurtschappen op de kaart

Fractielid

Jan van den Brink

Jan van den Brink is is getrouwd met Ineke. Ze hebben vier kinderen en zijn lid van de Hersteld Hervormde Kerk in Putten. Jan is melkvee- en pluimveehouder in Huinen. Sinds 2006 is hij raadslid namens de SGP. Jan : ”De SGP staat voor meer inhoud en minder politieke spelletjes”; "Meer waarden en normen" en "minder met alle winden meewaaien”; "Meer boerenverstand en minder oeverloos gediscussieer". Als christen, maar ook als ondernemer voel ik me dan ook thuis bij de SGP. Vanuit deze basis wil ik me de komende 4 jaar inzetten voor alle inwoners van Putten.”