What's in a name?

We zijn zojuist het jaar 2019 na Christus ingegaan. Anno Domini 2019. Een gezegend 2019 gewenst!

schedule 3 jan 2019
bookmark_border Centrumplan
create Ewoud 't Jong

Namen. Politieke partijen hebben er één. De naam zegt iets over wie je bent of waar je voor staat en verraadt de visie en achtergrond. Bij de meeste partijen dan. Christelijk, gereformeerd, democratisch, voor vrijheid. Al zegt het niet alles. Het gaat er vooral om dat je die visie in de praktijk uitdraagt en waarmaakt. What’s in a name?

Straten hebben ook namen. Voor Rimpeler zijn we nog op zoek. Omdat er in Putten weinig straten zijn met vrouwennamen heeft de gemeenteraad daar in een motie op aangedrongen. Wij hebben als SGP de motie niet mee ingediend omdat het voor ons geen issue is of straten naar mannen of vrouwen zijn genoemd. Wel hebben wij de motie gesteund omdat we met namen van vrouwen die voor Putten van betekenis zijn geweest een stukje historie vastleggen. Historie en vrouwen waarvan we kunnen leren. Leren van hun leven, hun houding en hun dienen waarin ze navolging verdienen. Maar ook bij straatnamen leert de geschiedenis dat de waardering voor historische personen kan wisselen. What’s in a name?

Onze jaartelling heeft ook een naam. Een Naam die er toe doet. Een Naam die alles zegt. We zijn zojuist het jaar 2019 na Christus ingegaan. Of anders gezegd Anno Domini 2019. Het jaar van onze Here en Meester. Mooi dat er bij de vele onzekerheden en alles wat verandert, in onze jaartelling historisch besef en een Naam met zekerheid doorklinkt. Om vast te houden en verder op te bouwen. Ook in een nieuw jaar en ook in Putten. Ik wens u een gezegend 2019.

Wethouder SGP Putten

Ewoud 't Jong

Ewoud ’t Jong, 51 jaar en sinds Ossenmarkt 1970 Puttenaar. Via de kerk (Hervormde Gemeente) en de sport nauw verbonden met de Puttense samenleving. Werkt als zelfstandig jurist en als beleidsmedewerker bij de gemeente Amsterdam. Gehuwd met Petronella; samen hebben zij één getrouwde dochter die eveneens in Putten woont. Vanaf maart 2017 was hij reeds als commissielid Samenleving actief. Bij de laatste verkiezingen in 2018 was hij lijsttrekker van SGP Putten en sinds maart 2018 was hij raadslid en fractievoorzitter. Sinds 5 september 2019 volgde hij Nico Gerritsen op als wethouder.