vertical_align_top

Namen. Politieke partijen hebben er één. De naam zegt iets over wie je bent of waar je voor staat en verraadt de visie en achtergrond. Bij de meeste partijen dan. Christelijk, gereformeerd, democratisch, voor vrijheid. Al zegt het niet alles. Het gaat er vooral om dat je die visie in de praktijk uitdraagt en waarmaakt. What’s in a name?

Straten hebben ook namen. Voor Rimpeler zijn we nog op zoek. Omdat er in Putten weinig straten zijn met vrouwennamen heeft de gemeenteraad daar in een motie op aangedrongen. Wij hebben als SGP de motie niet mee ingediend omdat het voor ons geen issue is of straten naar mannen of vrouwen zijn genoemd. Wel hebben wij de motie gesteund omdat we met namen van vrouwen die voor Putten van betekenis zijn geweest een stukje historie vastleggen. Historie en vrouwen waarvan we kunnen leren. Leren van hun leven, hun houding en hun dienen waarin ze navolging verdienen. Maar ook bij straatnamen leert de geschiedenis dat de waardering voor historische personen kan wisselen. What’s in a name?

Onze jaartelling heeft ook een naam. Een Naam die er toe doet. Een Naam die alles zegt. We zijn zojuist het jaar 2019 na Christus ingegaan. Of anders gezegd Anno Domini 2019. Het jaar van onze Here en Meester. Mooi dat er bij de vele onzekerheden en alles wat verandert, in onze jaartelling historisch besef en een Naam met zekerheid doorklinkt. Om vast te houden en verder op te bouwen. Ook in een nieuw jaar en ook in Putten. Ik wens u een gezegend 2019.

Fractievoorzitter SGP Putten

Ewoud 't Jong

Ewoud ’t Jong, 50 jaar en sinds Ossenmarkt 1970 Puttenaar. Aan de vooravond van Ossenmarkt gekozen tot lijsttrekker en getrouwd met Petronella die geboren is op Ossenmarkt. Puttenser kan het bijna niet. Via de kerk (Hervormde Gemeente) en de sport nauw verbonden met de Puttense samenleving. Werkt als zelfstandig jurist en als beleidsmedewerker bij de gemeente Amsterdam. Samen met Petronella één dochter, Corineke. Ewoud: "Ben van Putten en de Puttenaren gaan houden. Ik wil graag wat voor ze betekenen. In de samenleving zie ik een ontwikkeling naar individualisme, naar een steeds groter belang van geld en betaald werk, naar het ontbreken van tolerantie, een doorgeslagen gelijkheidsdenken en steeds minder begrip voor afwijkende standpunten en minderheden. Ook het geloof moet achter de voordeur. Dat al deze ontwikkelingen steeds meer eenzaamheid, een eenheidsworst en een kille maatschappij opleveren wordt op de koop toe genomen. Hiertegenover wil ik met de SGP vanuit een christelijke visie een tegengeluid laten horen. Gedreven door het Woord denk ik dat we iets waardevols kunnen bijdragen aan de samenleving en die verantwoordelijkheid neem ik graag. Daar mag u me altijd op aanspreken."