SGP Putten bepleit behoud open karakter buitengebied

Het aantal woningen in het buitengebied neemt toe. SGP Putten heeft het college gevraagd om ruimtelijke winst uit functieverandering te realiseren.

schedule 31 jan 2019
bookmark_border Centrumplan
create Jan van den Brink

Foto copyright: drone-vliegerluchtfotografie.nl

Het aantal woningen in het buitengebied neemt toe, waardoor het karakter van ons buitengebied verandert. SGP Putten heeft het college gevraagd in overleg te gaan met de regio om het beleid om te buigen en ruimtelijke winst uit functieverandering te realiseren.

Het Puttense buitengebied verandert snel. Talloze agrariërs beëindigen hun bedrijf als gevolg van smalle marges en overheidsregels. Door het functieveranderingsbeleid worden tal van agrarische gebouwen gesloopt en omgezet tot woningen. De SGP is blij dat door dit beleid oude stallen niet verder verpauperen. “Inmiddels stoppen ook grote agrarische bedrijven en neemt het aantal woningen in het buitengebied fors toe. De verstening neemt weliswaar af, maar de ruimtelijke impact van een extra woning is veel groter dan van een stal achter een woning. Daardoor verandert het karakter van ons buitengebied”, aldus Jan van de Brink van SGP Putten. “Steenenkamer moet geen Koudhoorn worden en Huinen geen Veenhuizerveld.”

Tijdens de raadsvergadering van 10 januari jl. heeft de SGP het college gevraagd in overleg te gaan met de regio om te kijken naar mogelijkheden om het beleid om te buigen. Een optie zou kunnen zijn om de initiatiefnemers uit een ruimtelijk kwetsbaar gebied te verleiden of verplichten de nieuwe woonfunctie elders te realiseren (b.v. in dorpsranden of kernen van buurtschappen). Er kan ook gedacht worden aan het verhogen van de benodigde sloopmeters voor het verkrijgen van een woning. Het college heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan.

Fractielid

Jan van den Brink

Jan van den Brink is is getrouwd met Ineke. Ze hebben vier kinderen en zijn lid van de Hersteld Hervormde Kerk in Putten. Jan is melkvee- en pluimveehouder in Huinen. Sinds 2006 is hij raadslid namens de SGP. Jan : ”De SGP staat voor meer inhoud en minder politieke spelletjes”; "Meer waarden en normen" en "minder met alle winden meewaaien”; "Meer boerenverstand en minder oeverloos gediscussieer". Als christen, maar ook als ondernemer voel ik me dan ook thuis bij de SGP. Vanuit deze basis wil ik me de komende 4 jaar inzetten voor alle inwoners van Putten.”