Vanuit de commissie Samenleving

Vanuit de commissie Samenleving

schedule 20 juni 2023
bookmark_border Nieuws
create Kees de Goffau

Afgelopen tijd is het meerjarenplan Sport de revue gepasseerd. Als SGP hameren we er elke keer weer op dat het bewegen van mensen het doel is en sport een middel kan zijn. Als SGP hebben we ons constructief opgesteld bij dit onderwerp.

Met inachtneming van coalitieafspraken en de subsidiehistorie van verenigingen hebben we geprobeerd nuchter met deze materie om te gaan. In de raadsvergadering hebben we onze steun gegeven aan de aanpassing van het plan om een eerlijker verdeling van de eigen bijdrage door te voeren.

Komende tijd staat o.a. het Meerjarenplan Samenleving 2023-2027 op de agenda. Het plan is een plan op hoofdlijnen. Met name kansengelijkheid, iedereen mee laten doen, gezond leven en vergrijzing zijn de voornaamste aandachtspunten van het plan. De randvoorwaarden zijn: buurtgericht, simpel, met een sociale basis in het geheel van organisaties, bedrijven, religieuze instellingen, diensten, voorzieningen en betrekkingen, die het mogelijk maken dat mensen in sociale verbanden (buurten, groepen, netwerken, gezinnen) een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van inwoners in Putten in brede zin. Omdat er de komende tijd nogal wat op ons afkomt en we als nieuwe coalitie allerlei ideeën willen realiseren is de gedachte om hiervoor een ontwikkelreserve in gebruik te nemen.

Kees de Goffau, raadslid

Fractielid

Kees de Goffau

Kees de Goffau (1965) is getrouwd met Maja. Ze hebben zeven kinderen. Ze zijn lid van de Gereformeerde Gemeente in Ermelo. Kees is hoofd van een microbiologisch laboratorium. Sinds 2012 is hij raadslid van de SGP in Putten.