Vanuit de commissie Ruimte

Over bouwen in Putten

schedule 26 juni 2023
bookmark_border Nieuws
create Jan van den Brink

Vanuit de commissie Ruimte

Momenteel opvallend veel bestemmingsplannen in de commissie Ruimte die het bouwen van extra woningen en appartementen mogelijk maakt.

Te denken valt aan de huidige locatie van de Boni (9 woningen), nabij de nieuwe locatie van de Boni op de Gervenhof (28 woningen), voormalig autobedrijf Plomp (2 woningen) en hoek Roosendaalseweg en de Van Geenstraat (14 woningen).

Streven van de gemeente is om jaarlijks ca. 150 woningen toe te voegen. En dat is hard nodig ook. Voor het grootste deel komen de woningen via uitbreiding (Rimpeler), maar ook inbreiding (toevoegingen in het dorp) levert heel wat nieuwe woningen op.

Bij dergelijke ontwikkelingen is de SGP er altijd scherp op dat het dorpse karakter intact blijft.  Daarbij speelt de hoogte een rol, maar ook het volume. Dat is overigens wel een spannende: de financiële haalbaarheid kan in het geding komen omdat we óók goedkope woningen willen.

Het afgelopen decennium is er veel aan inbreiding gedaan. Prima. De SGP is van mening dat we daar zo langzamerhand terughoudender in moeten zijn. We moeten niet elk leeg plekje willen volbouwen. Er moet (meer) ruimte overblijven voor groen. Ook dat hoort bij het dorpse karakter.

Met betrekking tot de ontwikkelingen op de Gervenhof hebben we onze zorgen uitgesproken over de verkeersafwikkeling. Behalve dat het druk is zijn/komen er ook enkele gevaarlijke  punten. De Engweg is er één van. Gelukkig wordt dit komend jaar opgepakt.

Jan van den Brink, raadslid

Fractielid

Jan van den Brink

Jan van den Brink is is getrouwd met Ineke. Ze hebben vier kinderen en zijn lid van de Hersteld Hervormde Kerk in Putten. Jan is melkvee- en pluimveehouder in Huinen. Sinds 2006 is hij raadslid namens de SGP. Jan : ”De SGP staat voor meer inhoud en minder politieke spelletjes”; "Meer waarden en normen" en "minder met alle winden meewaaien”; "Meer boerenverstand en minder oeverloos gediscussieer". Als christen, maar ook als ondernemer voel ik me dan ook thuis bij de SGP. Vanuit deze basis wil ik me de komende 4 jaar inzetten voor alle inwoners van Putten.”