Afscheid Klaas van Moorselaar

Deze week afscheid genomen van voorzitter Klaas van Moorselaar.

schedule 29 juni 2023
bookmark_border Nieuws
create Bestuur SGP Putten

Afscheid van voorzitter Klaas van Moorselaar.

27 juni jongstleden is tijdens een informeel samenzijn van fractie en bestuursleden met hun partners afscheid genomen van onze voorzitter Klaas van Moorselaar. Een samenzijn waar we in bijzonder terugzagen op de afgelopen lange periode waarin Klaas zich als bestuurslid heeft ingezet voor onze kiesvereniging. Huidig voorzitter Reinand Jansen memoreerde die avond hoe Klaas zich vanaf 1989 heeft ingezet. Opvallend is hoe trouw Klaas zich vanaf het begin heeft ingezet; symbolisch voor die inzet is wel het feit dat hij in al die jaren nooit een vergadering afwezig was, maar altijd trouw zijn inzet gaf.

Klaas was in de jaren 90 secretaris en vanaf 2003 voorzitter. Veel is gebeurd in de afgelopen jaren, wel en wee, rust en zorg. Hij heeft mensen zien komen en gaan, ook zijn er velen ontvallen door de dood. Klaas bleef, 34 jaar lang. Hij kreeg er de krachten voor, was als vergroeit met ‘zijn’ partij. Hij kende zijn mensen, was tijdens een vergadering net zoveel gastheer als voorzitter. Met gulle lach, praatje voor iedereen, stond hij aan het begin van iedere vergadering letterlijk klaar voor ‘zijn’ leden. “Goedenavond wat mag het zijn, koffie of thee?”

Vooral mocht hij leidinggeven, helder was hij als het ging over de koers die moest worden gegaan, varen op het kompas van het Woord! Daar zat ook zorg, hoe zal de toekomst wezen? Jansen noemde vanuit de geschiedenis van Exodus 33 hoe ook Mozes die vraag had, hoe moet het nu verder? En dat God kwam met de wedervraag in vers 14; ‘moet dan Mijn aangezicht met u zijn om u gerust te stellen?’ En ja dan kan het, wat ons ook wedervaren zal een onbekende toekomst in. En dat was ook de wens die hij meegaf, dat de Heere zou mogen wezen met Klaas, zijn vrouw en gezin in al het toekomende. Hij overhandigde namens de kiesverenging een tegoedbon van Happen en Trappen, uiteraard met een mooie bos bloemen, met ook een dank aan Lydia die haar man Klaas zoveel uren aan onze kiesvereniging heeft afgestaan. Ook namens de fractie kreeg Klaas onder woorden van dank, uit handen van fractievoorzitter Hans ten Klooster een bon en bloemen aangereikt.

Zo mogen we terugzien op een goede avond, en wensen we Klaas en zijn gezin onder veel dank van harte al het goede toe in alles.

Bestuur

SGP Putten