De laatste raadsvergadering is er een motie van treurnis ingediend. In zo’n motie spreekt de raad treurnis uit over iets wat niet goed is gegaan. In dit geval ging het over het overschrijden van het budget wat de raad had ‘vrijgegeven’ om de pleinen te renoveren. Nou zijn we in Putten vrij spaarzaam met het indienen van moties van treurnis. De vorige dateerde uit 2015. En die daarvoor uit 2010. Dat is in andere gemeenten wel anders. En al helemaal in Den Haag. Daar kijkt niemand meer op van een motie van treurnis. Dat het in Putten een zeldzaamheid is kan 2 dingen betekenen. Het kan zijn dat de gemeenteraad zich gematigd opstelt en niet voor elk wissewasje er een treurnismotie ‘inknalt’. Het kan ook zijn dat het college z’n werk gewoon goed doet. Ik denk dat het hier beide is.

Hoe dan ook, deze keer was het terecht. De boel was niet op orde. Allerlei zaken waren tussentijds toegevoegd, een forse overschrijding, te laat geïnformeerd etc. Goed beschouwd zijn er 2 moties in gediend. Een motie van treurnis en een motie van treurnis plus zou je kunnen zeggen. In die laatste wordt niet alleen treurnis uitgesproken, maar ook een voorzet gegeven hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. De SGP heeft zich er sterk voor gemaakt die aangenomen te krijgen. Want, hoewel treurnis helemaal op z’n plaats is, wat schieten we er uiteindelijk mee op als het daar bij blijft? Waar het om gaat is dat we voortaan ook bij complexe projecten ‘in control’ zijn. Ook gemeenschapsgeld kun je maar één keer uitgeven.

Fractielid

Jan van den Brink

Jan van den Brink is 47 jaar oud en getrouwd met Ineke. Ze hebben vier kinderen en zijn lid van de Hersteld Hervormde Kerk in Putten. Jan is melkvee- en pluimveehouder in Huinen. Sinds 2006 is hij raadslid namens de SGP en sinds 2019 fractievoorzitter. Jan : ”De SGP staat voor meer inhoud en minder politieke spelletjes”; "Meer waarden en normen" en "minder met alle winden meewaaien”; "Meer boerenverstand en minder oeverloos gediscussieer". Als christen, maar ook als ondernemer voel ik me dan ook thuis bij de SGP. Vanuit deze basis wil ik me de komende 4 jaar inzetten voor alle inwoners van Putten.”