Flexwoningen in Putten

Graag wil ik de perikelen rondom de voorgestelde locaties flexwonen ook nog eens een keer van de andere kant belichten.

schedule 23 juli 2021
bookmark_border Laatste nieuws
create Kees de Goffau

Graag wil ik de perikelen rondom de voorgestelde locaties flexwonen ook nog eens een keer van de andere kant belichten.

Graag wil ik de perikelen rondom de voorgestelde locaties flexwonen ook nog eens een keer van de andere kant belichten. En wel van de kant van de woningzoekenden en de samenleving. Wat zijn dan die woningzoekenden? In het voorstel staat: ‘behoefte aan flexwonen bij starters, uitstroom maatschappelijke opvang en/of andere zorginstellingen, relatieverbrekingen, huisuitzettingen, gedwongen woningverkoop en overige spoedzoekers’

In de laatste commissie samenleving is het voorstel op tafel gekomen om de peuteropvang regeling in uren te versoepelen. De SGP heeft naar voren gebracht dat het belangrijk is dat kinderen met een achterstand zoveel mogelijk in aanraking komen met kinderen die dat niet hebben. Kinderen leren op die leeftijd veel van elkaar.

Nu zult u zeggen, wat heeft dat met dit onderwerp te maken? Ik heb het idee dat met de komst van flexwoningen een buurt bang is voor allerlei soort van overlast. Volgens mij hoeft dat niet zo te zijn. Voor de ‘zwakkeren’ in de samenleving is het juist belangrijk dat ze zich op kunnen trekken aan de ‘sterkeren’ in de samenleving. Dat geldt voor peuters maar ook voor de ‘zwakkeren’. En zelfs kan het andersom werken. Volgens mij kan het juist, met de goede kaders, een verrijking zijn voor een buurt.

Ik moest onwillekeurig denken aan een uitspraak van een dominee uit een ander land in verband met de geloofsvervolging van een bevolkingsgroep eeuwen geleden. Deze dominee wilde daar alsnog zijn excuses voor aanbieden. Wat mij is bijgebleven is dat hij zei: ‘wanneer we de deur op slot doen voor iemand anders, sluiten we onszelf op’.

Laten we als Puttenaren ervoor waken dat we de deur op slot doen voor de zwakkeren in de samenleving.

Kees de Goffau

Fractielid

Kees de Goffau

Kees de Goffau (1965) jaar oud en getrouwd met Maja. Ze hebben zeven kinderen. Ze zijn lid van de Gereformeerde Gemeente in Ermelo. Kees is hoofd van een microbiologisch laboratorium. Sinds 2012 is hij raadslid van de SGP in Putten.