De zaterdagmiddag dat ik deze eerste column voor puttensezaken.nl schrijf, valt in een week waarin er  politiek gezien, veel gebeurd is.

Allereerst was er de Tweede Kamerverkiezing. Drie dagen lang waren mensen in de gelegenheid om gebruik te maken van hun democratische recht. Wie de grootste partij zou worden, stond voor de opiniepeilers wel vast. Maar wie zou er de tweede partij worden? Wie de winnaar? Wie de verliezer? Inmiddels is de uitslag bekend en is het verkennen en formeren begonnen. Wie zullen er gaan regeren?

Als tweede stond deze week voor mij persoonlijk, in het teken van de beëdiging als lid van de gemeenteraad van ons mooie dorp. Een bijzonder moment. Een verantwoordelijkheid erbij. Immers, kijken we naar de taken van de gemeenteraad, dan zijn die grofweg in drieën op te delen: het vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders en het controleren van het college.

Als nieuwkomer bladerde ik op deze zaterdagmiddag door de agenda’s van de verschillende vergaderingen. Het duizelde wel even. Hoe krijg ik die hoeveelheid informatie verwerkt en hoe krijg ik de materie onder de knie?

De titel van het verkiezingsprogramma van de SGP voor de Tweede Kamerverkiezing bleef op deze dag bij me haken: “in Vertrouwen”. Het is goed te beseffen dat de overheid is ingesteld door God (!) met oog op orde, recht en rust in de samenleving en het bedwingen van het kwaad. Dit geeft heel veel rust bij alle veranderingen die er landelijk na de verkiezingen zullen zijn en ook bij het op me nemen van mijn taak als lid van de raad van Putten. Het raadslidmaatschap zo te zien, geeft ook een verantwoordelijkheid!

Goed bestuur is een zegen! Ik denk dat we in ons dorp dankbaar mogen zijn voor wat we hebben. Het is echter allemaal niet vanzelfsprekend. Ik hoop een positieve bijdrage te leveren aan het besturen van ons dorp, maar uiteindelijk is alle politiek relatief.

Jezus is Heere, Hij regeert en Zijn Koninkrijk komt!

Hans ten Klooster

Raadslid

Hans ten Klooster

Hans ten Klooster zit sinds 2021 in de gemeenteraad.