arrow_drop_up

De politiek krijgt wel eens het verwijt dat er te veel gepraat wordt en te weinig gedaan en in die kritiek zit wel een kern van waarheid, maar de raadsvergadering van 7 februari 2019 verliep vlot. De besluiten waren blijkbaar goed voorbereid.

Een van de hoogtepunten was de benoeming van Annemarie van de Brug als raadslid. Zij komt de fractie van het CDA versterken na het vertrek van Robert Olthuis in januari. We zullen de ervaren en evenwichtige inbreng van Robert missen, maar we wensen Annemarie veel succes en gelet op de ervaringen in de commissie Samenleving verwachten we een constructieve en enthousiaste inbreng. Gerike van Donkersgoed werd beëdigd als commissielid en ook haar wensen we veel succes.

Als SGP fractie waren we deze avond vooral tevreden over Matchpoint. In mei 2017 organiseerden we een avond in de Arendshof waar veel buurtbewoners op af kwamen naar aanleiding van de plannen van het College voor tijdelijke huisvesting. Na veel gesprekken zijn de plannen aangepast en wordt er nu permanent en afwisselend gebouwd. Natuurlijk kunnen niet alle (tegenstrijdige) wensen ingewilligd worden, maar het plan dat zich nu laat omschrijven als groen, intiem, robuust, duurzaam, comfortabel en informeel kan op instemming van velen rekenen. Er waren dan ook geen insprekers meer. Jan van den Brink gaf het college in de voorbereidende commissievergadering daarom een compliment. Aandachtspunten zijn er ook: hoe hoog wordt de geluidswal (al dan niet met zonnepanelen) en hoe loopt de afwikkeling van het verkeer in de toekomst? Na een korte duidelijke toelichting van wethouder Nico Gerritsen vond de gemeenteraad stemming niet nodig en werd het bestemmingsplan unaniem vastgesteld. Zo bouwen we in het groot (Rimpeler) en klein (Matchpoint) verder aan Putten, maar daar kan het niet bij blijven!

Fractievoorzitter SGP Putten

Ewoud 't Jong

Ewoud ’t Jong, 50 jaar en sinds Ossenmarkt 1970 Puttenaar. Aan de vooravond van Ossenmarkt gekozen tot lijsttrekker en getrouwd met Petronella die geboren is op Ossenmarkt. Puttenser kan het bijna niet. Via de kerk (Hervormde Gemeente) en de sport nauw verbonden met de Puttense samenleving. Werkt als zelfstandig jurist en als beleidsmedewerker bij de gemeente Amsterdam. Samen met Petronella één dochter, Corineke. Ewoud: "Ben van Putten en de Puttenaren gaan houden. Ik wil graag wat voor ze betekenen. In de samenleving zie ik een ontwikkeling naar individualisme, naar een steeds groter belang van geld en betaald werk, naar het ontbreken van tolerantie, een doorgeslagen gelijkheidsdenken en steeds minder begrip voor afwijkende standpunten en minderheden. Ook het geloof moet achter de voordeur. Dat al deze ontwikkelingen steeds meer eenzaamheid, een eenheidsworst en een kille maatschappij opleveren wordt op de koop toe genomen. Hiertegenover wil ik met de SGP vanuit een christelijke visie een tegengeluid laten horen. Gedreven door het Woord denk ik dat we iets waardevols kunnen bijdragen aan de samenleving en die verantwoordelijkheid neem ik graag. Daar mag u me altijd op aanspreken."