Duurzaamheid in Putten? Hoe pakken we dat aan?

We willen in 2050 klimaatneutraal zijn, dat is een grote opgave. We moeten energie besparen en nieuwe technieken inzetten. Maar wat is wijsheid?

schedule 11 feb 2019
bookmark_border Centrumplan
create Ewoud 't Jong

In januari 2019 spraken we in de commissie EBOR over duurzaamheid. Waar willen we in Putten naar toe? We willen in 2050 klimaatneutraal zijn, dat is een grote opgave. We moeten energie besparen en nieuwe technieken inzetten. Maar wat is wijsheid?

Als mensen zijn we gehecht aan onze welvaart en willen we blijven consumeren, maar wordt het niet om te consuminderen? Als SGP Putten hebben we daarom aandacht gevraagd voor bewustwording en gedragsverandering. We zoeken altijd de technische oplossing, maar we kunnen zelf ook veel doen. Ons energieverbruik moet tot 2050 met ongeveer een derde naar beneden. De ene helft van onze energie wordt gebruikt in woningen en industrie, de andere helft in het verkeer. Bij dat laatste telt de A28 op Puttens grondgebied ook mee (totaal 25% van de Puttense energievraag).

Er zijn landelijk veel ideeën om te besparen. De verlaging van de maximumsnelheid van 130 naar 100 levert per jaar bijna net zo veel op als het sluiten van de nieuwe kolencentrale in Amsterdam. Een autoloze zondag en het afschaffen van de koopzondag levert minstens zo veel op. In Putten willen we de snelheid op de Nijkerkerstraat en de Voorthuizerstraat terugbrengen van 80 naar 60 km en hebben we geen koopzondag; gelet op het milieu is dat een goede zaak.

Als we ons bewust zijn dat er iets gebeuren moet, dan is er ook draagvlak voor maatregelen. Met alleen zonnepanelen gaan we het namelijk niet redden. Niemand zit te wachten op windmolens, maar langs de A28 of boven het bos, misschien ontkomen we er niet aan. Met de regio wordt er naar kansrijke projecten gekeken; ook biomassa en zonnevelden worden genoemd. Het College wil beleid maken en wilde van de commissie richtingaanwijzers. Initiatiefnemers van buiten willen ook in Putten projecten starten (u kent de verhalen wel van zonnevelden overal in het land).

Als SGP willen we op voorhand niets uitsluiten, die luxe hebben we niet meer, maar we hebben wel gepleit voor het behoud van landbouwgrond. Verder vinden we draagvlak en lokaal eigenaarschap belangrijke aspecten. Het College gaat met onze input aan de slag; de komende maanden meer!

Wethouder SGP Putten

Ewoud 't Jong

Ewoud ’t Jong, 51 jaar en sinds Ossenmarkt 1970 Puttenaar. Via de kerk (Hervormde Gemeente) en de sport nauw verbonden met de Puttense samenleving. Werkt als zelfstandig jurist en als beleidsmedewerker bij de gemeente Amsterdam. Gehuwd met Petronella; samen hebben zij één getrouwde dochter die eveneens in Putten woont. Vanaf maart 2017 was hij reeds als commissielid Samenleving actief. Bij de laatste verkiezingen in 2018 was hij lijsttrekker van SGP Putten en sinds maart 2018 was hij raadslid en fractievoorzitter. Sinds 5 september 2019 volgde hij Nico Gerritsen op als wethouder.