PUTTEN – Bestuur en fractie van SGP Putten dragen Ewoud ’t Jong voor om Nico Gerritsen op te volgen als SGP wethouder in het college van B&W.

Op 10 juli jongstleden heeft SGP-wethouder Nico Gerritsen in de gemeenteraadsvergadering aangekondigd om per september te stoppen met het wethouderschap. SGP Putten heeft Ewoud ’t Jong bereid gevonden hem op te volgen. Evert van Rijn neemt als eerstvolgende op de lijst de vrijgekomen plek in de gemeenteraad over.

Klaas van Moorselaar, voorzitter van de kiesvereniging SGP Putten: “We hebben in Ewoud iemand gevonden die vanuit zijn juridische expertise een bijdrage kan leveren aan het gemeentebestuur. De afgelopen jaren heeft hij, eerst als commissielid en later als lijsttrekker en fractievoorzitter, de nodige ervaring opgedaan en zich capabel getoond om de SGP speerpunten uit te dragen. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat Ewoud niet alleen de partijbelangen, maar ook de belangen van de gemeente Putten zal dienen."

Verder vervolgt hij: “Ik bedank Nico voor het vele werk dat hij als wethouder en raadslid gedaan heeft. In de afgelopen jaren heeft hij niet alleen betoond een gedegen (financieel) bestuurder te zijn die Putten door de recessie loodste; ook heeft hij met verve het SGP geluid binnen wisselende coalitievormen naar buiten gebracht. Ik wens hem samen met zijn vrouw en kinderen Gods onmisbare zegen toe voor de toekomst.”

Nico Gerritsen: "Ik ben ruim 13 jaar wethouder en heb de pensioengerechtigde leeftijd. Dit is een goed moment om er een punt achter te zetten. Ik doe dit in de wetenschap dat er een gezond Putten overgaat naar mijn opvolger, die ik alle succes wens. Ik wens Ewoud veel vreugde en voldoening in deze veeleisende taak. Gods zegen toegewenst voor hem en degenen die om hem heen staan.”

Over Ewoud ’t Jong:

Ewoud ’t Jong, 51 jaar en sinds Ossenmarkt 1970 Puttenaar. Via de kerk (Hervormde Gemeente) en de sport nauw verbonden met de Puttense samenleving. Werkt als zelfstandig jurist en als beleidsmedewerker bij de gemeente Amsterdam. Gehuwd met Petronella; samen hebben zij één getrouwde dochter die eveneens in Putten woont. Hij volgde bij de laatste verkiezingen in 2018 Nico op als lijsttrekker van de SGP en sinds maart 2018 is hij raadslid en fractievoorzitter. Vanaf maart 2017 was hij reeds als commissielid Samenleving actief.

Ewoud: "Het vertrek van Nico is een gemis voor de SGP en voor het college, maar hij heeft zijn sporen meer dan verdiend. We gunnen hem van harte een gezonde en gezegende tijd met Janny. Als raadslid heb ik al verantwoordelijkheid mogen nemen en mogen meebouwen aan Putten, in een andere rol zet ik dat graag voort. Het is een opgave Nico op te volgen, en het zal vast anders worden, maar met het advies van Nico: blijf dicht bij jezelf en blijf dicht bij het Woord, pak ik deze taak ten dienste van de samenleving met vertrouwen en heel veel zin en enthousiasme op."

Voorzitter Kiesvereniging SGP Putten

Klaas van Moorselaar

Klaas van Moorselaar is voorzitter van de kiesvereniging van SGP Putten