Deze column is geplaatst in het Puttens Weekblad van 4 september 2019.

De politiek vervreemdt van de burger. De politiek moet beter luisteren! Maar naar wie?

In één van mijn eerste commissievergaderingen in 2017 kreeg ik bij een interruptie de vraag: “maar wat vindt uw achterban er van?” Tja, wat moest ik daarop zeggen? Waarschijnlijk werd bedoeld: wat vinden de leden van uw partij en uw kiezers er van? Die eerste groep ken ik wel, maar die tweede wordt al lastig. Behalve van wat familie, partijgenoten en vrienden van de kerk, de schaakclub, SDC en wat buren heb ik geen idee wie er op mij gestemd hebben en bovendien lopen hun meningen behoorlijk uiteen.

Als raadslid ben je volksvertegenwoordiger; gekozen om de bevolking te vertegenwoordigen. Gekozen op basis van een verkiezingsprogramma en je persoonlijkheid, je bereidheid je vanuit een overtuiging in te zetten voor de samenleving. Niet voor een deel van het volk, voor je achterban, maar voor het geheel. En daar gaat het in mijn ogen mis en vervreemdt de politiek zich van de burger. Individuele wensen en verlangens vechten al te vaak om het podium en al te gemakkelijk gaan we er als raadsleden mee aan de haal en vergroten we het uit om, ja, waarom eigenlijk? Politiek verwordt tot een strijd om de helft plus één, een race naar invloed en macht. De stem van het volk is niet per definitie de stem van degene die op een raadsvergadering inspreekt of diegene die de trom roert in de krant. Het is wel goed naar hen te luisteren en hun stem te wegen, maar de stem (en het belang!) van het volk is veel breder en waar we dat vergeten, vervreemdt de politiek van de burger.

Dat verhaal moeten we weer vertellen. Gekozen volksvertegenwoordiger op basis van een programma en een drive. Als SGP-er betekent dat: Woord houden! Naast al de andere stemmen eerst luisteren naar het Woord en vanuit die overtuiging politiek bedrijven. Consistent en betrouwbaar; niet op zoek naar de helft plus 1, maar juist oog voor de minderheid en tegenstem.

Wethouder SGP Putten

Ewoud 't Jong

Ewoud ’t Jong, 51 jaar en sinds Ossenmarkt 1970 Puttenaar. Via de kerk (Hervormde Gemeente) en de sport nauw verbonden met de Puttense samenleving. Werkt als zelfstandig jurist en als beleidsmedewerker bij de gemeente Amsterdam. Gehuwd met Petronella; samen hebben zij één getrouwde dochter die eveneens in Putten woont. Vanaf maart 2017 was hij reeds als commissielid Samenleving actief. Bij de laatste verkiezingen in 2018 was hij lijsttrekker van SGP Putten en sinds maart 2018 was hij raadslid en fractievoorzitter. Sinds 5 september 2019 volgde hij Nico Gerritsen op als wethouder.