Geld als water: was dat maar waar. Net als in alle andere gemeenten zijn grote tekorten ontstaan. Den Haag lapt wel wat bij, maar is bepaald niet scheutig met geld. Vooral via regionale verbanden als de ODNV (milieu) en de VNOG (brandweer) lekt geld weg. Samenwerken kost meer terwijl je invloed minder wordt.

Je kan bij een lek een vinger in de dijk steken, maar het water stijgt bijna tot aan de lippen en de SGP wil daarom liever dijkverzwaring en zoekt naar structurele oplossingen. Oplossingen waarbij iedereen een steentje bijdraagt. Wel trekken we grenzen omdat we zaken belangrijk vinden. Komende maand bij de kadernota moet meer duidelijk worden.

Een van die grenzen zijn de hardwerkende mensen met een laag inkomen. Het college kwam met een goed voorstel om de armoedeval tegen te gaan. De armoedeval ontstaat wanneer je door te werken minder overhoudt dan met een uitkering. Werken moet volgens de SGP lonen. In het voorstel van het college betaalden de hardwerkende mensen zonder uitkering mee en met een amendement wilden we dit ongedaan maken. De oppositie vond dat niet nodig, maar gelukkig steunden Wij Putten en de CU ons voorstel zodat werkenden met een laag inkomen worden ontzien.

Een andere grens trekken we bij de brandweer. De brandweer kan niet zonder water, maar ook niet zonder geld. Vorige week bij de blikseminslag lieten onze manschappen weer zien dat ze op hun taak berekend zijn. Met volle bezetting waren ze snel ter plaatse en traden deskundig op. Het kan toch niet zo zijn dat we straks hier wel voldoende vrijwilligers hebben, maar onvoldoende materieel om uit te rukken? Als SGP maken we ons daar hard voor. U en zij verdienen dat.

Wethouder SGP Putten

Ewoud 't Jong

Ewoud ’t Jong, 51 jaar en sinds Ossenmarkt 1970 Puttenaar. Via de kerk (Hervormde Gemeente) en de sport nauw verbonden met de Puttense samenleving. Werkt als zelfstandig jurist en als beleidsmedewerker bij de gemeente Amsterdam. Gehuwd met Petronella; samen hebben zij één getrouwde dochter die eveneens in Putten woont. Vanaf maart 2017 was hij reeds als commissielid Samenleving actief. Bij de laatste verkiezingen in 2018 was hij lijsttrekker van SGP Putten en sinds maart 2018 was hij raadslid en fractievoorzitter. Sinds 5 september 2019 volgde hij Nico Gerritsen op als wethouder.