SGP Putten op werkbezoek bij loonbedrijf Mulder

Kringlooplandbouw in de praktijk: "het kan veel duurzamer en efficiënter."

schedule 19 okt 2018
bookmark_border Laatste nieuws
create Jan van den Brink

(Foto: Kees de Goffau)

Zaterdag 13 oktober 2018 was de SGP-fractie op bezoek bij loonbedrijf Mulder aan de Volenbekerweg. Dit in verband met zijn verzoek dat bij de gemeente ligt om de vergunning/bestemming te wijzigen van mestvergister naar mestverwerking. De biovergister heeft onder de vorige eigenaar slechts enkele jaren gedraaid en een blauwe maandag het bosbad verwarmd. Mulder wil de mestvergister niet meer in gebruik nemen: “dat kan alleen maar als het dik wordt gesubsidieerd en dat wil ik helemaal niet”.

De bevlogen ondernemer heeft wel andere ideeën om het mestoverschot te lijf te gaan: “we moeten er een waardevol product van maken en dat begint met het scheiden van de mest in een dikke en dunne fractie. Dat doe ik nu al met een mobiele mestscheider bij de boeren zelf. De dunne fractie (met weinig mineralen) blijft meestal bij de boer, de dikke fractie wordt afgevoerd. Dat scheelt enorm veel transport”.

Aan de Volenbekerweg 4 wil Mulder ook gaan mestscheiden: “De dikke fractie wil ik exporteren en daar is een extra behandeling voor nodig. Vooral vanuit Frankrijk is er veel vraag voor het bemesten van wijngaarden”. Mulder liet de SGP zien dat dit allemaal kan in de bestaande stallen aan de Volenbekerweg. De huidige vergister kan gebruikt worden voor opslag.

Maar uiteindelijk wil Mulder nog een stap extra doen. Technisch is het al mogelijk om er een mineralenconcentraat van te maken dat kunstmest vervangen kan. Mulder: “het is toch absurd dat boeren zich scheel betalen aan het afvoeren van de mest en tegelijkertijd tonnen kunstmest aankopen? Ik wil er naar toe dat ik de mest in geconcentreerde vorm terug lever aan de boer. Precies zoals minister Schouten van landbouw wil, namelijk de kringloop dicht houden. Dat is veel duurzamer en efficiënter”.

Bij de behandeling van dit onderwerp in de commissie Ruimte van 18 oktober jl. heeft de SGP aangegeven in beginsel positief te zijn over dit initiatief.

Fractielid

Jan van den Brink

Jan van den Brink is 47 jaar oud en getrouwd met Ineke. Ze hebben vier kinderen en zijn lid van de Hersteld Hervormde Kerk in Putten. Jan is melkvee- en pluimveehouder in Huinen. Sinds 2006 is hij raadslid namens de SGP en sinds 2019 fractievoorzitter. Jan : ”De SGP staat voor meer inhoud en minder politieke spelletjes”; "Meer waarden en normen" en "minder met alle winden meewaaien”; "Meer boerenverstand en minder oeverloos gediscussieer". Als christen, maar ook als ondernemer voel ik me dan ook thuis bij de SGP. Vanuit deze basis wil ik me de komende 4 jaar inzetten voor alle inwoners van Putten.”