Dienstverlening aan bedrijven en burgers moet beter

SGP pleit voor kortere afhandeltermijn van principeverzoeken.

schedule 12 okt 2018
bookmark_border Laatste nieuws
create Jan van den Brink

De SGP fractie krijgt signalen dat bedrijven en burgers lang moeten wachten op de reactie van de gemeente op een ingediend ‘principeverzoek’. Een principeverzoek is een niet-officieel verzoek om te peilen hoe de gemeente ergens tegenaan kijkt. Het voorkomt het onnodig indienen van een officieel verzoek wat vaak veel tijd en geld kost (bv bestemmingsplanwijziging). Een principeverzoek is niet officieel, dus geen wettelijke afhandelingstermijnen. Onlangs stuurde het college een principeverzoek ter bespreking naar de raad wat al in juni 2017 ingediend is. Een jaar en vier maanden dus. De SGP wil opheldering en heeft het college inmiddels vragen gesteld over de afhandeltermijnen van principeverzoeken. Vooral voor bedrijven zijn dergelijke wachttijden funest. Als het antwoord ‘nee’ is zeg dat dan gewoon en ga in gesprek over hoe het wel kan. De SGP wil afspraken maken met het college over maximale afhandeltermijnen van dergelijke verzoeken.

Fractielid

Jan van den Brink

Jan van den Brink is 47 jaar oud en getrouwd met Ineke. Ze hebben vier kinderen en zijn lid van de Hersteld Hervormde Kerk in Putten. Jan is melkvee- en pluimveehouder in Huinen. Sinds 2006 is hij raadslid namens de SGP en sinds 2019 fractievoorzitter. Jan : ”De SGP staat voor meer inhoud en minder politieke spelletjes”; "Meer waarden en normen" en "minder met alle winden meewaaien”; "Meer boerenverstand en minder oeverloos gediscussieer". Als christen, maar ook als ondernemer voel ik me dan ook thuis bij de SGP. Vanuit deze basis wil ik me de komende 4 jaar inzetten voor alle inwoners van Putten.”