SGP kiest Ewoud ‘t Jong als lijsttrekker

Ewoud ‘t Jong gaat de kar trekken van de Puttense SGP bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. De ledenvergadering besloot unaniem Ewoud ‘t Jong (54) op nummer één te zetten.

schedule 3 nov 2021
bookmark_border Centrumplan
create

In 2019 nam hij de wethouderfunctie over van Nico Gerritsen. Als wethouder heeft Ewoud ’t Jong, op dit moment, de belangrijke onderwerpen als onder andere financiën, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in zijn portefeuille.

Kerkelijk is Ewout ‘t Jong meelevend lid van de hervormde gemeente (Oude kerk). Ewoud ’t Jong over zijn verkiezing: “Onze Christelijke visie blijft dezelfde; daarom weet u wat u aan ons en aan mij heeft. Vanuit die christelijke visie wil ik er zijn. Voor elkaar in de letterlijke betekenis van het woord: elk ander. Niet de dictatuur van de meerderheid beslist en een doorgeslagen gelijkheidsdenken, maar het recht van minderheden en het recht van een ieder om er te zijn."

Met de huidige fractieleden Hans ten Klooster, Kees de Goffau en Jan van den Brink op respectievelijk de plekken twee, drie en vier kiest de SGP voor een combinatie van vernieuwing en ervaring. Ook voor de komende raadsperiode wil de partij een stabiele factor zijn in het gemeentebestuur.