​SGP: ‘Ook buurthuizen buitengebied verdienen coronasteun’

Tijdens de laatste reguliere raadsvergadering heeft de SGP een motie ingediend om niet alleen Stroud, maar ook de buurthuizen in het buitengebied te laten delen in de gelden die van het Rijk zijn ontvangen.

schedule 23 nov 2021
bookmark_border Centrumplan
create

Tijdens de laatste reguliere raadsvergadering heeft de SGP een motie ingediend om niet alleen Stroud, maar ook de buurthuizen in het buitengebied te laten delen in de gelden die van het Rijk zijn ontvangen.

​SGP: ‘Enkele tonnen over, maar geen steun voor buurthuizen in het buitengebied'

Op de agenda stond de behandeling van de 8-maands rapportage waarin het college verantwoording aflegt over de inzet van het geld wat door de gemeente van het Rijk ontvangen is ter compensatie van de kosten voor corona. Daaruit blijkt dat er nog enkele tonnen over zijn. Wat verder opvalt is dat Stroud 70.000 euro steun ontvangen heeft en de buurthuizen in het buitengebied niets.

Buurtvereniging Krachtighuizen had daarvoor wel een verzoek ingediend. De uitkomst van de bespreking van de door de SGP-ingediende motie was dat het college naar de raad komt met een voorstel over de inzet van de overige coronagelden waarbij ook oog is voor de buurthuizen in het buitengebied. Evenals Stroud hebben zij ook een maatschappelijke functie die de sociale cohesie in het buitengebied bevordert.