Het afvoeren en verwerken van het slootafval afgelopen herfst door de gemeente is niet nodig geweest en daarmee had de gemeente meer dan € 100.000 kunnen besparen. Kosten die uit de exploitatie van de riolering worden betaald. De rioolheffing had dus ca. € 12 per aansluiting lager kunnen zijn. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de SGP.

Vorig jaar besloot het college het slootafval niet meer op de slootkant te deponeren maar af te voeren naar een verwerkingsbedrijf. Het college gaf toen in een raadsvergadering aan dat dat een wettelijke verplichting is en er werd in de begroting flink geld aangeraamd, wat leidt tot hogere tarieven voor het riool. Tot verbazing van de SGP-fractie omdat andere gemeenten, het Waterschap en boeren het gewoon op de slootkant bleven gooien. Uit de antwoorden blijkt dat die verplichting niet bestaat en het college noemt dat ‘voortschrijdend inzicht’.

Het goede nieuws is dat het college aangeeft in 2019 weer op de oude voet verder te gaan en de rioolheffing kan dus naar beneden bijgesteld worden. Overigens roept de hele gang van zaken nog wel wat vragen op. De SGP-fractie komt er in de eerstvolgende raadsvergadering op terug.

Fractielid

Jan van den Brink

Jan van den Brink is 47 jaar oud en getrouwd met Ineke. Ze hebben vier kinderen en zijn lid van de Hersteld Hervormde Kerk in Putten. Jan is melkvee- en pluimveehouder in Huinen. Sinds 2006 is hij raadslid namens de SGP en sinds 2019 fractievoorzitter. Jan : ”De SGP staat voor meer inhoud en minder politieke spelletjes”; "Meer waarden en normen" en "minder met alle winden meewaaien”; "Meer boerenverstand en minder oeverloos gediscussieer". Als christen, maar ook als ondernemer voel ik me dan ook thuis bij de SGP. Vanuit deze basis wil ik me de komende 4 jaar inzetten voor alle inwoners van Putten.”