Bedrijven moeten blijven en aandacht voor de jeugd: twee speerpunten van de SGP-fractie die in de commissievergaderingen van 23, 27 en 28 mei en het aansluitende raadsdebat aan de orde kwamen. Eigen verantwoordelijkheid en een kleine overheid waren ook terugkerende thema’s. Inhoudelijk ging het over bouwen en huisvesting, over recreatie en toerisme, over herdenken en over jeugd. Belangrijk dus!

Commissie ruimte: wonen

In de commissie ruimte discussies over de huisvestingsverordening en het woningbouwprogramma. De vraag naar woningen is enorm en daarom spraken we vorig jaar in het coalitieakkoord al af de komende jaren gemiddeld tenminste 100 woningen per jaar te bouwen, wat al een verhoging van 20 stuks per jaar is. Misschien moet daar wel een schepje boven op en mogen dat er de komende jaren wel 120 zijn.

Commissie EBOR: recreatie en toerisme

In de commissie EBOR (economie, bestuur en openbare ruimte) veel aandacht voor recreatie en toerisme. Op beide onderwerpen goed ingevoerde insprekers, Herman Kool van de PROV (de Puttense recreatie-ondernemers) en Johan Grift van de VVV die de behandeling in de commissie eigenlijk overbodig maakten. Zowel voor het stimuleren van de recreatiesector als voor initiatieven op toeristisch gebied wil de raad geld vrij maken. Als SGP willen we de recreatiesector graag steunen: bedrijven moeten blijven. Het goede aan de voorstellen is dat de recreatieondernemers, het WCP, de VVV en veel andere partners ook in de plannen tijd en geld willen steken. Ze nemen hun verantwoordelijkheid en de overheid moet niet meer doen dan nodig. Samen staan we sterk.

Commissie samenleving: herdenken

In de commissie samenleving een voorstel van het college over de individuele inkomens- en studietoeslag. Als SGP-fractie bracht Jan van den Brink wat vragen naar voren en we denken na over een amendement. Verder in deze commissie een voorstel om geld te reserveren voor een breed scala aan activiteiten rond de herdenking van de oorlog en de viering van de bevrijding tussen oktober 2019 en mei 2020. Het kon op brede steun van de commissie rekenen. Kees de Goffau vroeg wel aandacht voor een waardige herdenking en voor activiteiten die op brede steun kunnen rekenen.

ODNV en VNOG

In de commissies kwamen ook de begrotingen van de ODNV en de VNOG aan bod. De OmgevingsDienst Noord-Veluwe en de Veiligheidsregio Noord-Oost-Gelderland. We zien dat schaalvergroting niet automatisch tot efficiency en kostenreductie leidt. Met name de brandweer in de regio kost handen vol geld. Putten heeft een fantastisch brandweerkorps met veel vrijwilligers en daar zijn we blij mee, maar dat is niet overal zo. Als Putten betalen we wel mee voor de regio en voor die solidariteit is wel wat te zeggen, maar dan moet wel de vinger aan de pols gehouden worden. Als gemeenteraad hebben we daarom toch een zienswijze kenbaar gemaakt.

Raadsdebat jeugd

Na de commissie samenleving spraken we over de jeugdzorg in Putten. Hoe houden we die op peil en betaalbaar? Er zijn grote tekorten en de oplossing komt niet uit Den Haag. Als SGP hechten we sterk aan preventie: voorkomen is beter dan genezen. Het belang van een gezond gezin werd door Kees de Goffau onder de aandacht gebracht. Door het college zijn al een aantal plannen en scenario’s uitgewerkt en de voltallige gemeenteraad kon daar mee instemmen. Er zijn echter meer maatregelen nodig en voorzichtig werd richting geduid. Kees de Goffau: “tekorten op de jeugd moeten we proberen binnen het jeugddomein op te lossen; tekorten op de wmo binnen de wmo enzovoort”. Bij de kadernota in juli 2019 hopen we weer stappen te kunnen zetten en concreter te worden.

Wethouder SGP Putten

Ewoud 't Jong

Ewoud ’t Jong, 51 jaar en sinds Ossenmarkt 1970 Puttenaar. Via de kerk (Hervormde Gemeente) en de sport nauw verbonden met de Puttense samenleving. Werkt als zelfstandig jurist en als beleidsmedewerker bij de gemeente Amsterdam. Gehuwd met Petronella; samen hebben zij één getrouwde dochter die eveneens in Putten woont. Vanaf maart 2017 was hij reeds als commissielid Samenleving actief. Bij de laatste verkiezingen in 2018 was hij lijsttrekker van SGP Putten en sinds maart 2018 was hij raadslid en fractievoorzitter. Sinds 5 september 2019 volgde hij Nico Gerritsen op als wethouder.