Presentatie verkiezingsprogramma

Zaterdagmorgen 22 januari heeft onze voorzitter Klaas van Moorselaar het verkiezingsprogramma overhandigd aan lijsttrekker Ewoud ’t Jong. Het centrale motto is bouwen op Vertrouwen.

schedule 22 jan 2022
bookmark_border Laatste nieuws
create Ewoud 't Jong

Zaterdagmorgen 22 januari heeft onze voorzitter Klaas van Moorselaar het verkiezingsprogramma overhandigd aan lijsttrekker Ewoud ’t Jong. Het centrale motto is bouwen op Vertrouwen.

Het bouwen van woningen spreekt voor zich. De afgelopen jaren is de woningbouwproductie verdubbeld van 70 naar meer dan 150 woningen per jaar; daarmee gaan we door. Praktisch bezig zijn, gedreven vanuit een Bijbelse overtuiging en het besef dat we afhankelijk zijn van God. Op Hem vertrouwen we. We willen dat met open vizier doen en het vertrouwen van de burger in de overheid versterken. We zijn er dan ook voor iedereen, ongeacht afkomst, levensovertuiging of wat dan ook. Dat komt terug in één van onze 6 speerpunten: Niemand staat alleen.

Het programma werd overhandigd bij de kalverhouderij van vof Jansen-Gerritsen aan de Oude Nijkerkerweg. Een bewuste keuze aansluitend bij een ander speerpunt: boervriendelijk buitengebied. Er zijn de afgelopen jaren grote stappen gemaakt in het welzijn van de dieren en klimaatmaatregelen, maar de sector staat vanuit Den Haag erg onder druk. Als SGP vinden we het belangrijk dat de boeren de ruimte blijven houden om te boeren.

De andere 4 speerpunten zijn: Adempauze op zondag, Ruimte voor ondernemers, Rentmeesterschap vanuit het hart en Putten bereikbaar!

Het volledige verkiezingsprogramma is te vinden op de website SGP-Putten en de komende weken zullen de speerpunten verder worden gepromoot.


Wethouder SGP Putten

Ewoud 't Jong

Ewoud ’t Jong, 51 jaar en sinds Ossenmarkt 1970 Puttenaar. Via de kerk (Hervormde Gemeente) en de sport nauw verbonden met de Puttense samenleving. Werkt als zelfstandig jurist en als beleidsmedewerker bij de gemeente Amsterdam. Gehuwd met Petronella; samen hebben zij één getrouwde dochter die eveneens in Putten woont. Vanaf maart 2017 was hij reeds als commissielid Samenleving actief. Bij de laatste verkiezingen in 2018 was hij lijsttrekker van SGP Putten en sinds maart 2018 was hij raadslid en fractievoorzitter. Sinds 5 september 2019 volgde hij Nico Gerritsen op als wethouder.