Goed of goud

De afgelopen tijd hebben we in de commissies en raad verschillende plannen behandeld met betrekking tot woningbouw. Er werd van ons gevraagd om keuzes te maken, omdat we niet altijd voor honderd procent de wensen kunnen realiseren.

schedule 21 dec2021
bookmark_border Centrumplan
create

De afgelopen tijd hebben we in de commissies en raad verschillende plannen behandeld met betrekking tot woningbouw. Er werd van ons gevraagd om keuzes te maken, omdat we niet altijd voor honderd procent de wensen kunnen realiseren.

'Voor de ontwikkeling van de woningbouw aan de Bilderdijkstraat is het woningbouwprogramma zo dat we de “betaalbare koop” niet realiseren'.

Daar staat tegenover dat we juist wel weer veel sociale en “goedkope woningen” bouwen.

Voor het terrein van de Sligro is het ook een uitdaging om voldoende sociale en goedkope woningen te bouwen waarbij het financieel ook haalbaar blijft. Daarnaast willen we hier ook een mooi opgezette wijk wat betreft de openbare ruimte realiseren en dat “kost” ook ruimte.

Voor de wijk Halvinkhuizen hebben we mooie ambities op het gebied van woningbouwprogramma, duurzaamheid, biodiversiteit, bereikbaarheid, etc. Maar ook hier zullen keuzes gemaakt moeten worden. Veel goedkope woningen betekent of gestapeld bouwen (of een andere goedkope vorm) of een financieel minder resultaat, minder groen, minder ruimte voor parkeren, of etc.

Als SGP willen we bouwen voor de behoefte van nu met het oog op de toekomst. En dat betekent genoeg goedkope en sociale woningen maar ook het segment van betaalbare woningen moeten we niet vergeten. De wijk moet ook over 10-20 jaar een aantrekkelijke wijk zijn waar we willen wonen. Voor de ambities van duurzaamheid, biodiversiteit, etc gaan we dan liever voor het basisniveau. We kunnen nu eenmaal niet alle ambities realiseren. Maar wat ons betreft is de behoefte aan de verschillende typen woningbouw prioriteit 1.

We gaan voor goed, niet voor goud.