SGP stelt vragen over stikstofmaatregelen boeren

De SGP heeft het college vragen gesteld over hun inbreng bij de provincie over de stikstofmaatregelen in de landbouw.

schedule 3 feb 2022
bookmark_border Centrumplan
create Jan van den Brink

- Helder signaal richting provincie over stikstofmaatregelen boeren -

Afgelopen zomer stelde Gelderland de ‘Uitvoeringsagenda Gelderse Maatregelen Stikstof’ vast. Daarin staat dat de provincie voor de uitvoering van de zogenoemde bronmaatregelen samenwerkt met de gemeenten.

De bronmaatregelen voor de landbouw betreffen:

  1. stoppen
  2. ​verplaatsen van bedrijven
  3. innoveren

Met name de volgorde is voor de SGP-fractie verontrustend. Zeker als bedacht wordt dat Putten grenst aan het grootste Natura 2000 gebied van Nederland, waarvan de provincie zegt als dáár geen slagen worden gemaakt de doelstellingen niet worden gehaald. Onlangs kocht Gelderland in verband daarmee een groot agrarisch bedrijf in Elburg. Ook in Putten heeft de provincie de afgelopen jaren landbouwgrond opgekocht. Daarnaast is er de opkoopregeling kalverenbedrijven inclusief de bijbehorende gronden. Eén en ander kan grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid van het buitengebied van Putten.

Daarom is de SGP kritisch over deze ontwikkelingen. En stelde de volgende vragen:

  • Ruim een jaar geleden startte de provincie de opkoopregeling voor kalverenbedrijven, waarvoor zich er ruim honderd hebben aangemeld. Hoeveel Puttense bedrijven betreft dit?
  • De provincie koopt de bedrijven inclusief de bijbehorende landbouwgrond. Is het college met de SGP van mening dat deze grond voor de agrarische sector beschikbaar moet blijven (en dus de agrarische bestemming moet houden)?
  • In de Uitvoeringsagenda (juli 2021) staat dat de provincie voor de uitvoering van de bronmaatregelen samenwerkt met de gemeenten. Wat is de inbreng van Putten (geweest)? Staat Putten achter de wijze waarop de provincie het stikstofbeleid uitvoert?
  • Met betrekking tot het stikstofdossier trekt Putten samen op met de regio Noord-Veluwe. Vanwege het grote buitengebied is het denkbaar dat Putten er anders in zit dan de andere gemeenten. Is dat merkbaar of staan de neuzen dezelfde kant op?


Fractielid

Jan van den Brink

Jan van den Brink is is getrouwd met Ineke. Ze hebben vier kinderen en zijn lid van de Hersteld Hervormde Kerk in Putten. Jan is melkvee- en pluimveehouder in Huinen. Sinds 2006 is hij raadslid namens de SGP. Jan : ”De SGP staat voor meer inhoud en minder politieke spelletjes”; "Meer waarden en normen" en "minder met alle winden meewaaien”; "Meer boerenverstand en minder oeverloos gediscussieer". Als christen, maar ook als ondernemer voel ik me dan ook thuis bij de SGP. Vanuit deze basis wil ik me de komende 4 jaar inzetten voor alle inwoners van Putten.”