Over Melkmeisje en mest

Vanuit de commissie Ruimte

schedule 14 juni 2024
bookmark_border Nieuws
create Jan van den Brink

Je weet het maar nooit in de politiek. Bij de meeste onderwerpen die ter bespreking of besluitvorming voorliggen in de gemeenteraad is wel aardig voorspelbaar hoe de discussie gaat lopen en waar die eindigt.

Niet altijd dus. Zo hadden we de afgelopen periode een plan voorliggen met behoorlijke ruimtelijke impact die er zo doorheen floot.  En één met minimale ruimtelijke impact waar langdurig over gediscussieerd is en uiteindelijk gesneuveld. Laten we met de eerste beginnen.

Melkmeisje

Wie kent ‘t Melkmeisje niet aan de Voorthuizerstraat? In het verleden een slijterij. Voor de gaande en komende man was er ook nog wel een snack en de ochtendkrant.  Inmiddels is het pand verouderd. Het plan wat voorlag voorziet in de sloop van alles wat er staat en de realisatie van een restaurant inclusief 2 woningen. De bebouwing wordt 3x zo groot. Groot parkeerterrein. Alles landschappelijk ingepast. Een behoorlijke ruimtelijke impact op deze zichtlocatie waar een nostalgisch pandje verdwijnt en een moderne horecagelegenheid terugkomt. Zoals gezegd: er is niet lang over vergaderd. Iedereen vond het een aanwinst op de grens van het recreatiegebied Krachtighuizen.

Uitbreiding mestverwerking

Dan het tweede plan. Dat betrof een forse uitbreiding van de mestverwerkingscapaciteit aan de Beulekampersteeg 4. Met minimale ruimtelijke impact. Er komen in het plan enkele ondergeschikte gebouwen bij. De vergunning om vee te houden vervalt.

De milieuvergunning hiervoor was al in 2019 aangevraagd en door de provincie uitgebreid beoordeeld (geluid, verkeer etc.) en uiteindelijk vergund. Putten moest alleen de ruimtelijke beoordeling doen.

De SGP stond positief tegenover deze ontwikkeling. Door landelijke (en Europese) wetgeving mogen boeren fors minder dierlijke mest op hun land uitrijden. Dat betekent dat  de overtollige mest afgevoerd moet worden. Hierdoor is de mestmarkt oververhit geraakt en is de mest niet te plaatsen.

Mestverwerking zorgt voor een stukje verwaarding  van mest door de omzetting naar groene energie. Zoals gezegd: er is lang over vergaderd. Door de ondernemer en de boeren werd ingesproken. Tegenstanders kwamen met argumenten uit het milieu-deel (hoewel de milieuvergunning door de provincie al afgegeven was). Te veel verkeer in kom Huinen. Bovendien zou het met die mest wel meevallen door al die stoppende boeren. Tegenstanders betoogden verder dat dit bedrijf op een bedrijventerrein thuishoort.  Wat de SGP betreft is een loonbedrijf annex mestverwerking verbonden aan het agrarisch buitengebied en past daar dan ook prima.  De SGP begrijpt dat een dergelijk bedrijf een bepaalde omvang nodig heeft om rendabel te zijn. De SGP ziet het probleem van de agrarische sector door de wet- en regelgeving. De SGP ziet de noodzaak van de opwekking van groene energie. Helaas waren Gemeentebelangen, Wij Putten en de VVD niet te overtuigen en haalde het voorstel de eindstreep niet.

Fractielid

Jan van den Brink

Jan van den Brink is is getrouwd met Ineke. Ze hebben vier kinderen en zijn lid van de Hersteld Hervormde Kerk in Putten. Jan is melkvee- en pluimveehouder in Huinen. Sinds 2006 is hij raadslid namens de SGP. Jan : ”De SGP staat voor meer inhoud en minder politieke spelletjes”; "Meer waarden en normen" en "minder met alle winden meewaaien”; "Meer boerenverstand en minder oeverloos gediscussieer". Als christen, maar ook als ondernemer voel ik me dan ook thuis bij de SGP. Vanuit deze basis wil ik me de komende 4 jaar inzetten voor alle inwoners van Putten.”