Kadernota 2025

Vanuit de gemeenteraad, enkele citaten uit de bijdrage van Hans ten Klooster

schedule 21 juni 2024
bookmark_border Nieuws
create Hans ten Klooster

In alle voorzichtigheid wil ik twee dingen die noemen die mij het afgelopen half jaar meer dan gemiddeld hebben beziggehouden.

Het eerste is dat onze woorden ertoe doen! Ik merk het afgelopen jaar dat ook gebeurtenissen hier in Putten, soms ondergeschikt zijn aan politiek gewin. Maar ook het framen van onderwerpen op de grens van wat waar en niet waar is, is schadelijk voor het aanzien van de politiek en de overheid in het algemeen.

Het tweede betreft dat we de wetten die er in ons land zijn moeten respecteren en ook uit moeten voeren of ze ons nu welgevallig zijn of niet. Dat, in lijn met de eed of belofte die we bij onze ambtsaanvaarding hebben afgelegd. Doen we dat niet dan geven we wellicht ongewild voeding aan onvrede in de samenleving, voeding aan haat en onrecht, die vrede en veiligheid negatief beïnvloeden. Voor de fractie van de SGP geldt dat we vanuit Gods Woord, het vaste ankerpunt voor ons handelen, willen zoeken naar het goede voor iedereen. Of dat nu een vluchteling betreft of iemand met een beperking.

Ik citeer daarbij ons verkiezingsprogramma: niemand staat alleen.

Als gemeente staan we voor hele grote investeringen. We denken aan de sporthallen, de zuidelijke ontsluitingsweg, de start van de bouw in Halvinkhuizen, met alle uitdagingen die daarin zitten. Dan is het belangrijk dat dit kan gebeuren vanuit een gezonde financiële positie. De SGP hecht, zoals u van ons gewend bent, aan solide financieel beleid.

We zijn als SGP-fractie dan ook blij dat we ondanks deze grote investeringen die aanstaande zijn, het beoogde begrotingssaldo de komende jaren positief is. De gezonde financiële positie van de gemeente, maakt dat we de opgaven waar we voor staan aan kunnen. Dat is niet oppotten, maar verantwoord omgaan met de gelden die we te besteden hebben, zonder dat dit leidt tot grote stijging van de lasten voor onze burgers en blijven we één van de goedkoopste gemeenten.

Waar mijn fractie opnieuw aandacht voor vraagt zijn de volkstuinen. Ook dit is een onderwerp wat al enige jaren onze aandacht vraagt, met het oog op de toekomstige woningbouw in Halvinkhuizen. Kan het college iets zeggen over de status hiervan en de tijdlijn waarbinnen er duidelijkheid komt over de toekomstige locatie? En of wij daar als raad ook bij betrokken worden?

In de Bijbel worden we opgeroepen en vermaand door de apostel Paulus om vóór alle dingen te bidden en te danken voor alle mensen. En Paulus voegt daar aan toe: In het bijzonder voor hen die in hoogheid zijn. Met het doel dat iedereen een stil en gerust leven zal leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid.

Raadslid

Hans ten Klooster

Hans ten Klooster zit sinds 2021 in de gemeenteraad en sinds augustus 2022 fractievoorzitter.