Onderhoud wegen

Kosten onderhoud wegen punt van aandacht

schedule 21 sept 2021
bookmark_border Laatste nieuws
create Jan van den Brink

Onlangs heeft de gemeenteraad er (via de 4-maandsrapportage) weer € 20.000 extra ‘bijgelapt’ voor onderhoud van wegen. Dat was niet de eerste keer. Vorig jaar al een keer € 50.000 en € 70.000. Aan de andere kant zie je dat geplande reconstructies enorm uitlopen. Niet de werkzaamheden zelf (soms ook – wat te denken van de Stationsstraat) maar vooral de plannenmakerij en al die procedures. Neem de Waterweg of de rotonde Garderenseweg-Bosrand. Hoe lang wordt daar al over gepraat en gepraat en gepraat? Zo ontstaat het beeld dat door die vertragingen de onderhoudskosten de pan uit rijzen. De SGP-fractie wil hier meer van weten en heeft het college schriftelijke vragen gesteld. Hoeveel lopen oorspronkelijke planningen uit? Wordt er tijdig begonnen met de voorbereidingen van reconstructies? Hoe zit het met het kwaliteitsniveau? Schriftelijke beantwoording volgt binnen een maand.

Fractielid

Jan van den Brink

Jan van den Brink is 47 jaar oud en getrouwd met Ineke. Ze hebben vier kinderen en zijn lid van de Hersteld Hervormde Kerk in Putten. Jan is melkvee- en pluimveehouder in Huinen. Sinds 2006 is hij raadslid namens de SGP en sinds 2019 fractievoorzitter. Jan : ”De SGP staat voor meer inhoud en minder politieke spelletjes”; "Meer waarden en normen" en "minder met alle winden meewaaien”; "Meer boerenverstand en minder oeverloos gediscussieer". Als christen, maar ook als ondernemer voel ik me dan ook thuis bij de SGP. Vanuit deze basis wil ik me de komende 4 jaar inzetten voor alle inwoners van Putten.”