Frisse energie

“…. dan zullen onze beraadslagingen strekken tot eer van Uw Naam en tot bevordering van de ware belangen van deze gemeente…”.

schedule 6 sept 2021
bookmark_border Laatste nieuws
create Hans ten Klooster

Frisse energie

Anderhalve week na mijn eerste 100 dagen als lid van de gemeenteraad Putten vond de laatste raadsvergadering voor de zomerperiode plaats. Terugblikkend was het voor deze nieuweling in de raad een intensieve periode. Het digitaal vergaderen maakte het zeker niet makkelijker om in het raadswerk te komen. We hopen dat we na de zomer weer fysiek bij elkaar kunnen komen.

Veel onderwerpen kwamen in de eerste 100 dagen langs. Sommige daarvan haalden uitgebreid de media. Besluiten rond flexwoningen, de rotonde Gardenseweg/Calcariaweg/Bosrand of het voorbereidingskrediet voor de nieuwe sporthal, zullen bij veel mensen een herkenning oproepen.

Andere onderwerpen zijn alleen terug te vinden in de officiële bekendmakingen van de gemeente. Eén van die onderwerpen is het vergaderreglement van de gemeenteraad, wat als hamerstuk in de raadvergadering van 10 juni werd vastgesteld. Veel woorden werden er dus niet aan gewijd. Toch was er één zinnetje in dit vergaderreglement wat mij trof en bepalend is voor mij als raadslid. Een zin uit het openingsgebed van de raadsvergaderingen: “…. dan zullen onze beraadslagingen strekken tot eer van Uw Naam en tot bevordering van de ware belangen van deze gemeente…”.

Waarom zit je in de politiek? Voor mij geeft de laatste zin van de vorige alinea het antwoord.

Het komende half jaar zal ook in het teken staan van de komende gemeenteraadsverkiezingen. De zomerperiode zal ook weer gebruikt worden om te komen tot een goed verkiezingsprogramma. Ook daarin zal het gaan om het maken van keuzes. Populaire en minder populaire keuzes.

Politiek is keuzes maken. Ook dat hebben mijn eerste 100 dagen in de politiek me geleerd. Soms is het een weging van argumenten en is het zoeken van de ware belangen van de gemeente niet altijd makkelijk. Toch is dat onze opdracht. Ik hoop dat we als gemeenteraad na de zomerperiode weer met “frisse energie” en “gemotiveerd” eensgezind aan de slag zullen gaan om de belangen van de gemeente te zoeken en te dienen.

Raadslid

Hans ten Klooster

Hans ten Klooster zit sinds 2021 in de gemeenteraad.