Nieuwe erfgoedverordening

Vanuit de commissie Ruimte

schedule 11 sept 2023
bookmark_border Nieuws
create Jan van den Brink

Net voor het zomerreces heeft de gemeenteraad de nieuwe erfgoedverordening vastgesteld. Belangrijkste wijziging : de gemeente kan nu ook zonder instemming van de eigenaar een pand aanwijzen als monument. De SGP stemde tegen – dat vraagt om uitleg.

Te veel karakteristieke panden (met name in het centrum) zijn de afgelopen decennia gesloopt. Daar is iedereen het in de gemeenteraad, inclusief de SGP, wel over eens. Sloop is te voorkomen door een dergelijk pand op te nemen op de gemeentelijke monumentenlijst. Tot nu toe was plaatsing op de monumentenlijst (wat ook recht geeft op subsidies voor onderhoud en restauratie) op vrijwillige basis. Overigens heeft het college de afgelopen 15 jaar geen enkele poging gedaan panden op de monumentenlijst te krijgen. Vandaar dat is afgesproken in het coalitieakkoord dat er deze raadsperiode meer op ingezet wordt om karakteristieke panden te bewaren.

Pijnpunt voor de SGP is echter de positie van de eigenaar van een karakteristiek pand. De monumentenstatus zorgt immers voor flinke beperkingen (aan-, uit- en verbouw), maar ook voor extra kosten in de toekomst. Daarnaast is er meestal sprake van een waardedaling als de monumentenstatus op een pand komt. Wij vinden dan ook dat het instrument van verplichte toekenning van monumentenstatus met zorgvuldigheid en terughoudendheid ingezet moet worden. En dat misten we in het voorstel. Zonder kaders werd van ons als gemeenteraad gevraagd dit instrument ‘vrij te geven’. Een instrument dat ingezet kan worden voor de hele gemeente en voor alle panden (dus ook bijvoorbeeld voor karakteristieke boerderijen e.d.)  We hebben een aantal pogingen ondernomen om het besluit onze richting op te krijgen maar dat is onvoldoende gelukt om mee te kunnen gaan in het besluit.

Fractielid

Jan van den Brink

Jan van den Brink is is getrouwd met Ineke. Ze hebben vier kinderen en zijn lid van de Hersteld Hervormde Kerk in Putten. Jan is melkvee- en pluimveehouder in Huinen. Sinds 2006 is hij raadslid namens de SGP. Jan : ”De SGP staat voor meer inhoud en minder politieke spelletjes”; "Meer waarden en normen" en "minder met alle winden meewaaien”; "Meer boerenverstand en minder oeverloos gediscussieer". Als christen, maar ook als ondernemer voel ik me dan ook thuis bij de SGP. Vanuit deze basis wil ik me de komende 4 jaar inzetten voor alle inwoners van Putten.”