Aandacht voor het gezin

Vanuit de commissie Samenleving

schedule 15 sept 2023
bookmark_border Nieuws
create Kees de Goffau

Bij de plannen voor de komende jaren hebben we als fractie aandacht gevraagd voor het gezin, dit was nogal onderbelicht in onze ogen. Het college heeft daar goed naar geluisterd…

In de startnotie kwam het woord gezin vier keer voor en in de uiteindelijke versie komt het woord gezin aanzienlijk meer voor. Het gaat natuurlijk niet om hoeveel een woord voorkomt maar het gaat om de inhoud. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving, als we die steen weghalen, zou het hele huis zomaar in elkaar kunnen storten. Preventie, ook wat het gezin betreft, is beter dan genezen. Puinruimen wordt niemand beter van. In het stuk wordt vaak over de sociale basis gesproken, daar moeten we aan werken. De sociale basis, waar letterlijk alles begint, is het gezin. Of we met de plannen helemaal tevreden zijn wat de aandacht voor het gezin betreft, zal moeten blijken uit de onderliggende stukken die nog volgen, we zijn benieuwd. De eerste aanzet is gegeven. We hebben aangegeven dat in de preventieaanpak “Opgroeien in een Kansrijke Omgeving” (OKO) het gezin een centrale plaats zou moeten krijgen.

Volgens sommige partijen kwam de LHBTIQ+ groep er wat bekaaid af in de startnotitie. Zoals het nu in de plannen voorkomt, hebben wij laten weten dat het soms nogal gekunsteld over komt. Voor de SGP staat niemand alleen, zoals eerder gezegd telt voor ons, bij wijze van spreken, heel het alfabet mee. Voor ons zijn er nog veel meer of andere voorbeelden denkbaar (zoals niet gevaccineerden, asielzoekers enz.) die ook als voorbeeld genoemd zouden kunnen worden.

Verder hebben we de toezegging van de wethouder gekregen dat de extra gelden projectmatig, dus incidenteel worden ingezet. De evt. evaluatiemomenten moeten dan gebruikt worden, om wat de extra budgetten betreft, de vinger aan de pols te houden.

Ook is het preventie- en handhavingsplan alcohol 2023-2025 de revue gepasseerd. Aandacht hiervoor is nodig. Zo blijkt ook uit de cijfers:

-          37% van de middelbare scholieren in gemeente Putten heeft recent alcohol gedronken. Noord-Veluwe (29%) en Nederland (29%).

-          24% van de middelbare scholieren in de gemeente Putten is een recent binge drinker. Noord-Veluwe (19%) (binge drinking = meer dan 4 glazen -vrouwen- of 5 -mannen- per gelegenheid.)

Voor deze (hardnekkige) problematiek zal ook bij de hiervoor genoemde OKO aanpak worden aangehaakt.

Fractielid

Kees de Goffau

Kees de Goffau (1965) is getrouwd met Maja. Ze hebben zeven kinderen. Ze zijn lid van de Gereformeerde Gemeente in Ermelo. Kees is hoofd van een microbiologisch laboratorium. Sinds 2012 is hij raadslid van de SGP in Putten.