Centrumplan

Vanuit de commissie EBOR

schedule 5 sept 2023
bookmark_border Nieuws
create Hans ten Klooster

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld, stond voor de laatste raadsvergadering voor de zomer het centrumplan op de agenda. Hierover is in zowel de commissie EBOR (Economie, Bestuur en Openbare ruimte), als tijdens de raadsvergadering uitgebreid bij stil gestaan.

Als fractie waren we positief over de plannen zoals die gepresenteerd zijn. Na de aanpak van de eerste fase (deel tussen de Oude Kerk en het gemeentehuis) is nu de tweede fase van het centrum aan de beurt. Deel Kerkstraat van de Oude kerk tot aan de Achterstraat en Dorpstraat van grofweg de Hema tot het pleintje bij Foppen. In de commissie heeft ons commissielid Hans Reijersen van Buuren aandacht gevraagd voor de financiën. We zien dat een dergelijk project veel geld vraagt van de gemeenschap. Ook zijn we als fractie kritisch geweest op de voorstellen rond het zgn. Oranjeplein. Mede op initiatief van onze fractie zijn de voorstellen van het college iets aangepast met name rondom de bereikbaarheid van het centrum voor mensen die mindervalide zijn, bereikbaarheid voor onder andere de hulpdiensten.

Ronduit positief zijn we geweest m.b.t. de vergroening van de pleinen en de inrichting van het gehele centrum. We denken dat we met deze plannen de aantrekkelijkheid van het centrum zullen bevorderen.

Na de raadsvergadering van juni begon het zomerreces. Een periode om even afstand te nemen van het politieke bedrijf. Inmiddels zijn de vergaderingen alweer begonnen. De eerste volgende raadsvergadering zal de zuidelijke ontsluitingsweg van de nieuwe woonwijk Halvinkhuizen op de agenda staan. Voor de SGP een aangelegen punt omdat we al in verschillende verkiezingsprogramma’s voor een zuidelijke rondweg hebben gepleit. Op 14 september zal de gemeenteraad besluiten over een voorbereidingskrediet. In een volgend bericht hopen we op de inhoud van deze plannen terug te komen.

Fractievoorzitter Hans ten Klooster

Raadslid

Hans ten Klooster

Hans ten Klooster zit sinds 2021 in de gemeenteraad en sinds augustus 2022 fractievoorzitter.