Buitengebied verdient meer politieke aandacht

SGP Putten pleit voor meer samenwerking met andere gemeenten met een groot buitengebied.

schedule 4 maart 2019
bookmark_border Centrumplan
create Jan van den Brink

Foto copyright: drone-vliegerluchtfotografie.nl

PUTTEN - Een uitgestrekt buitengebied zoals Putten dat heeft is een cadeautje, maar dat betekent wél dat bedreigingen aangepakt moeten worden en kansen benut moeten worden. En die zijn er beide.

Als het gaat over bedreigingen denken we al snel aan verpaupering en verrommeling. Daarom heeft de SGP veel aandacht voor het functieveranderingsbeleid. Maar als het gaat over leefbaarheid van het buitengebied, gaat het ook over sociale aspecten: de voorzieningen in de buurtschappen raken we steeds meer kwijt. En wat te denken van de ouderenzorg: die is er steeds meer op gericht om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, ook in het buitengebied!

Gaat het over kansen: recreatie is er zo één. Maar ook voor het thema duurzaamheid hebben we het buitengebied met zon, wind en alternatieve vormen hard nodig. Of is dat juist een bedreiging?

Het is zaak dat de gemeente hier aandacht voor heeft, zo pleit Jan van den Brink, raadslid van SGP Putten: “Bijvoorbeeld door voor de verschillende buurtschappen een visie te ontwikkelen: samen met de bewoners bepalen welke kant het op moet. Maar ook door samen te werken met andere gemeenten met een groot buitengebied, om zo kennis uit te wisselen en te lobbyen voor de kansen en bedreigingen van het buitengebied.”

Landelijk zijn plattelandsgemeenten daarvoor georganiseerd, maar Putten is niet aangesloten. De SGP gaat een motie indienen om hier verandering in te brengen.

Concreet wordt het college door SGP Putten gevraagd om de mogelijkheid, consequenties en voordelen van aansluiting bij de grote plattelandsgemeenten (de zogenoemde P-10 gemeenten) te onderzoeken en met een beargumenteerd advies richting de raad te komen om wel/niet aan te sluiten.

Tenslotte heeft iedereen belang bij een aantrekkelijk buitengebied.

Fractielid

Jan van den Brink

Jan van den Brink is is getrouwd met Ineke. Ze hebben vier kinderen en zijn lid van de Hersteld Hervormde Kerk in Putten. Jan is melkvee- en pluimveehouder in Huinen. Sinds 2006 is hij raadslid namens de SGP. Jan : ”De SGP staat voor meer inhoud en minder politieke spelletjes”; "Meer waarden en normen" en "minder met alle winden meewaaien”; "Meer boerenverstand en minder oeverloos gediscussieer". Als christen, maar ook als ondernemer voel ik me dan ook thuis bij de SGP. Vanuit deze basis wil ik me de komende 4 jaar inzetten voor alle inwoners van Putten.”