Najaars ledenvergadering 13 november

Het bestuur van SGP kiesvereniging Putten nodigt haar leden van harte uit.

schedule 28 sept 2018
bookmark_border Laatste nieuws
create

Het bestuur van SGP kiesvereniging Putten nodigt haar leden van harte uit op dinsdagavond 13 november 2018 in museumboerderij de Mariahoeve. Vanaf 19.00u van harte welkom voor een rondleiding van 45 minuten, waarna de najaarsledenvergadering om 19.45u zal starten. De agenda van deze vergadering is als volgt:

1. Opening vergadering door de voorzitter.
2. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen
4. Notulen voorjaarsledenvergadering
5. Ingekomen stukken.
6. Pauze (collecte voor de onkosten.
7. De fractie vraagt uw aandacht voor zaken            die  in de gemeente Putten spelen.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Adres:

Museumboerderij Mariahoeve
Kieveldersteeg 11
3882 PG Putten

Indien u vervoer behoeft naar de Mariahoeve dan kunt u contact opnemen met de secretaris:

Secretariaat@sgp-putten.nl