Bedrijven moeten blijven (column Puttens Weekblad)

Voor veel bedrijfszaken zijn we afhankelijk van de provincie. Stem 20 maart op de SGP, al is het maar voor de bedrijvigheid in Putten!

schedule 13 maart 2019
bookmark_border Centrumplan
create Jan van den Brink

Bedrijven moeten blijven. Dat is deze raadsperiode één van de speerpunten van SGP Putten. We hebben al actie ondernomen om principeverzoeken sneller te behandelen. Dat het allemaal even lang duurt bij de overheid frustreert bedrijven.

Voor veel zaken die voor bedrijven van belang zijn, zijn we mede afhankelijk van de provincie, waar volgende week verkiezingen voor zijn. Denk aan de bereikbaarheid van bedrijven: de regionale verkeersafwikkeling is een verantwoordelijkheid van de provincie. Denk ook aan ruimtelijke plannen: als gemeente gaan we over het bestemmingsplan, maar moeten daarmee wel binnen de lijntjes kleuren van het ruimtelijk beleid wat de provincie vaststelt. Concreet: voor het realiseren van een nieuw bedrijventerrein hebben we de provincie nodig. Voor uitbreiding van bestaande terreinen geldt hetzelfde. De provincie heeft ook een stevige vinger in de pap bij de bepaling waar de komende jaren zonnevelden en windmolens verschijnen.

Ook agrarische bedrijven hebben te maken met de provincie. Die moeten immers beschikken over een geldige vergunning Natuurbeschermingswet. Maar de provincie heeft ook subsidiepotjes, oa voor plattelandsontwikkeling. Want ontwikkeling van agrarische- en niet agrarische bedrijven in het buitengebied mag niet ten koste gaan van het landschap. Die Gelderse subsidie moeten we wel naar Putten zien te krijgen en daarvoor is SGP-Putten weer aan zet. Met dat in het achterhoofd heb ik de afgelopen raadsvergadering gepleit voor samenwerking met andere gemeenten als het gaat om het buitengebied. Gezamenlijk kun je gemakkelijker projecten draaien voor een vitaal platteland m.b.v. subsidie.

Bedrijven moeten blijven en ondernemers moeten de ruimte krijgen hun bedrijf te ontwikkelen. SGP-Gelderland kan ons daarbij helpen. In dat kader bezoekt de provinciale lijsttrekker en verkiesbare SGP- kandidaten komende vrijdag enkele Puttense bedrijven.

Het is belangrijk D.V. woensdag te gaan stemmen. De kiezers van Gemeentebelangen en Wij-Putten wil ik ter overweging meegeven om niet thuis te blijven omdat die partijen niet meedoen, maar hun stem voor deze keer aan de SGP te geven. Al is het alleen maar voor de bedrijvigheid in Putten.

Fractielid

Jan van den Brink

Jan van den Brink is is getrouwd met Ineke. Ze hebben vier kinderen en zijn lid van de Hersteld Hervormde Kerk in Putten. Jan is melkvee- en pluimveehouder in Huinen. Sinds 2006 is hij raadslid namens de SGP. Jan : ”De SGP staat voor meer inhoud en minder politieke spelletjes”; "Meer waarden en normen" en "minder met alle winden meewaaien”; "Meer boerenverstand en minder oeverloos gediscussieer". Als christen, maar ook als ondernemer voel ik me dan ook thuis bij de SGP. Vanuit deze basis wil ik me de komende 4 jaar inzetten voor alle inwoners van Putten.”