Bestaanszekerheid

Vanuit de commissie Samenleving

schedule 22 dec2023
bookmark_border Nieuws
create Kees de Goffau

In de raadsvergadering van 23 november j.l. is het beleidsplan bestaanszekerheid Putten 2024 de revue gepasseerd. Het beleidsplan bestaanszekerheid vinden wij een goed plan.  Terecht wordt aangegeven dat we de ondersteuning voor inwoners wel kunnen verruimen maar dat dit vooral zin heeft als we er ook nog voor zorgen dat de ondersteuning op de juiste plek terecht komt.

We zijn dan ook blij dat in het beleidsplan een harde doelstelling is opgenomen waar we naar toe willen. We hopen dan ook dat het simpeler maken van de procedures en de communicatie i.c.m. een lagere drempel zijn vruchten gaat afwerpen.

Verder zijn er twee moties ingediend door Wij Putten m.b.t. het beleidsplan. Beide konden wij niet mee instemmen. Eén motie ging erover het vooraf verstrekken van gelden voor minima. Dit niet doen zou juist wantrouwen zijn tegenover de inwoners. Wij vinden het wel een basisvoorwaarde om minimaregelingen op basis van een declaratiesysteem in te richten. Dat is geen kwestie van wantrouwen maar hoe je het ook wendt of keert, er zal een soort van controle plaats moeten vinden in onze beleving. Wanneer je het om de een of andere reden niet breed hebt, is het ook belangrijk om te plannen met je geld. En om die controle achteraf te moeten doen lijkt ons niet zo een goed idee.

De andere motie ging over het gelijktrekken van de bijzondere bijstand naar 130 %. Op zich delen wij de zorgen, in het bijzonder voor de werkende armen. Het is een collegebevoegdheid, maar wanneer deze wijziging doorgevoerd zou worden is er mogelijk een groot verschil van iemand die onder de 130% en die daar net boven zit. Wij vertrouwen dit college dat zij hierin goede besluiten kunnen nemen en weloverwogen regels opstellen.

Verder werd er nog een aparte motie ingediend die de vorige keer werd aangehouden omdat wij als SGP eerst wat meer informatie wilden inwinnen. Soms worden moties op het laatste moment ingediend en is het onmogelijk voor ons als raadslid, naast ons dagelijks werk, daar nog voldoende in te verdiepen. Deze motie ging over een verhoging van de PGB ‘s (persoons gebonden budget) met terugwerkende kracht. Wat voor ons de vorige keer zo snel niet duidelijk was of het nu een manco van de afdeling was dat de toegekende pgb ’s niet waren verhoogd naar het beoogde tarief of dat een bewuste keuze was van het college. De argumenten die de wethouder de vorige keer gaf, die konden wij volgen. Het was een weloverwogen keuze en de gemeenten hoeven het niet met terugwerkende kracht te doen. De afdeling is wat de SGP betreft prima in staat om zulk soort keuzes te maken, we zagen dan ook geen noodzaak om dit terug te draaien en bij nieuwe gevallen wordt het opgevolgd, dat was voor ons voldoende. We hebben deze motie dan ook niet gesteund.

Fractielid

Kees de Goffau

Kees de Goffau (1965) is getrouwd met Maja. Ze hebben zeven kinderen. Ze zijn lid van de Gereformeerde Gemeente in Ermelo. Kees is hoofd van een microbiologisch laboratorium. Sinds 2012 is hij raadslid van de SGP in Putten.